Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Mobiliteit en ruimte

Aan iedere ruimtelijke beslissing hangt een bereikbaarheids- en mobiliteitsvraagstuk. CROW heeft als doel een betere integrale afstemming bewerkstelligen tussen verkeerskundigen, ruimtelijke planners en stedenbouwkundigen in alle fasen van de ontwerp- en planprocessen. CROW helpt de sector door praktische kennis en tools aan te bieden waarmee de effecten snel doorgerekend kunnen worden.
Daar staat je dan, vol ambitie. Jouw opdracht: maak een ambitieus en praktisch mobiliteitsplan voor je regio. Werk samen met alle betrokken lokale en regionale partijen, speel in op bestaande initiatieven in de regio en houd rekening met de ontwikkelrichtingen uit het klimaatbeleid.

CROW organiseert voor het eerst de training 'Sturing geven aan regionale mobiliteitstransitie'. In deze driedaagse training dagen we je uit om vanuit een vernieuwend perspectief te kijken naar ontwerp en uitvoering van jouw regionale mobiliteitsplan. 
 

Kennis over Mobiliteit en Ruimte

Wat doet u met mobiliteit en ruimte? Aan iedere ruimtelijke beslissing hangt een bereikbaarheids- en mobiliteitsvraagstuk. CROW heeft als doel een betere integrale afstemming bewerkstelligen tussen verkeerskundigen, ruimtelijke planners en stedenbouwkundigen in alle fasen van de ontwerp- en planprocessen. Onderstaande kennis kan u helpen bij bijvoorbeeld het snel doorrekenen van effecten.

Ruimtelijke ontwikkeling en mobiliteit zijn van elkaar afhankelijk. Mobiliteit is geen doel op zich, maar verbindt ruimtelijke bestemmingen. Ruimtelijke ontwikkelingen verliezen hun nut als ze niet bereikbaar zijn. Een goede ruimtelijke ordening is een voorwaarde en daarom genoemd als de bovenste trede in de Ladder van Verdaas.

Stedenbouw en verkeer

Bij het ontwerp van wegen zijn verkeerskundige en –technische elementen zeer belangrijk. Ook moet rekening worden gehouden met o.a. het landschap, bebouwing, cultuurhistorie, materiaalgebruik en beheer. Om een goede en mooie weg te ontwerpen is het noodzakelijk dat verschillende vakdisciplines met elkaar samenwerken. In de praktijk gebeurt dit al veel, maar er is ook veel sprake van spraakverwarring en onbegrip. Door inspiratieboeken te maken met goede voorbeelden laat CROW de meerwaarde zien van goede samenwerking tussen verschillende disciplines.

Centrale begrippen

Centrale begrippen binnen mobiliteit en ruimte zijn:

Blogs

Bekijk hier alle kennis- en beleidsdocumenten van CROW-KpVV en derden op het gebied van Mobiliteit en ruimte.

Nieuws


  • Notitie - Stedelijke Mobiliteit in de 1,5m-samenleving vernieuwd!
    Deze notitie biedt handreikingen voor gemeenten om de stedelijke mobiliteit in de 1,5m-samenleving in goede banen te leiden.
  • Versterkt jouw paper het Nationaal verkeerskundecongres 2021?
    Dien uiterlijk 31 mei jouw paper in voor de 12e editie van het Nationaal verkeerskundecongres (NVC) op 3 en 4 november 2021. Wil je vakgenoten...
  • Verkeerskundigen: ‘waarom en hoe minder technisch denken en doen?’
    ‘Er wordt te snel gereden door onze straat. Mogen we drempels?’ Thalia Verkade, co-auteur van het boek Het Recht van de Snelste, stemt tot...
Toon alles

Social

Verkeerskundig Netwerk
LinkedIn

CROW-KpVV
LinkedIn

Scroll naar boven