Mobiliteit en ruimte

Aan iedere ruimtelijke beslissing hangt een bereikbaarheids- en mobiliteitsvraagstuk. CROW heeft als doel een betere integrale afstemming bewerkstelligen tussen verkeerskundigen, ruimtelijke planners en stedenbouwkundigen in alle fasen van de ontwerp- en planprocessen. CROW helpt de sector door praktische kennis en tools aan te bieden waarmee de effecten snel doorgerekend kunnen worden.
Daar staat je dan, vol ambitie. Jouw opdracht: maak een ambitieus en praktisch mobiliteitsplan voor je regio. Werk samen met alle betrokken lokale en regionale partijen, speel in op bestaande initiatieven in de regio en houd rekening met de ontwikkelrichtingen uit het klimaatbeleid.

CROW organiseert voor het eerst de training 'Sturing geven aan regionale mobiliteitstransitie'. In deze driedaagse training dagen we je uit om vanuit een vernieuwend perspectief te kijken naar ontwerp en uitvoering van jouw regionale mobiliteitsplan. 
 

Kennis over Mobiliteit en Ruimte

Wat doet u met mobiliteit en ruimte? Aan iedere ruimtelijke beslissing hangt een bereikbaarheids- en mobiliteitsvraagstuk. CROW heeft als doel een betere integrale afstemming bewerkstelligen tussen verkeerskundigen, ruimtelijke planners en stedenbouwkundigen in alle fasen van de ontwerp- en planprocessen. Onderstaande kennis kan u helpen bij bijvoorbeeld het snel doorrekenen van effecten.

Ruimtelijke ontwikkeling en mobiliteit zijn van elkaar afhankelijk. Mobiliteit is geen doel op zich, maar verbindt ruimtelijke bestemmingen. Ruimtelijke ontwikkelingen verliezen hun nut als ze niet bereikbaar zijn. Een goede ruimtelijke ordening is een voorwaarde en daarom genoemd als de bovenste trede in de Ladder van Verdaas.

Stedenbouw en verkeer

Bij het ontwerp van wegen zijn verkeerskundige en –technische elementen zeer belangrijk. Ook moet rekening worden gehouden met o.a. het landschap, bebouwing, cultuurhistorie, materiaalgebruik en beheer. Om een goede en mooie weg te ontwerpen is het noodzakelijk dat verschillende vakdisciplines met elkaar samenwerken. In de praktijk gebeurt dit al veel, maar er is ook veel sprake van spraakverwarring en onbegrip. Door inspiratieboeken te maken met goede voorbeelden laat CROW de meerwaarde zien van goede samenwerking tussen verschillende disciplines.

Centrale begrippen

Centrale begrippen binnen mobiliteit en ruimte zijn:

CROW maakt elk jaar een ranglijst met de meest duurzame gemeenten op het gebied van mobiliteit. “De gemeente krijgen een score toegewezen op basis van een aantal criteria rond het mobiliteitsysteem, zoals laadpunten en deelauto’s en een aantal criteria rond de effecten, zoals klimaat en luchtkwaliteit. 

Uitgelicht

Blogs

Bekijk hier alle kennis- en beleidsdocumenten van CROW-KpVV en derden op het gebied van Mobiliteit en ruimte.

Nieuws


Toon alles

Social

Verkeerskundig Netwerk
LinkedIn

CROW-KpVV
LinkedIn

Scroll naar boven