Mobiliteit en ruimte

Aan iedere ruimtelijke beslissing hangt een bereikbaarheids- en mobiliteitsvraagstuk. CROW heeft als doel een betere integrale afstemming bewerkstelligen tussen verkeerskundigen, ruimtelijke planners en stedenbouwkundigen in alle fasen van de ontwerp- en planprocessen. CROW helpt de sector door praktische kennis en tools aan te bieden waarmee de effecten snel doorgerekend kunnen worden.

Kennis over Mobiliteit en Ruimte

Wat doet u met mobiliteit en ruimte? Aan iedere ruimtelijke beslissing hangt een bereikbaarheids- en mobiliteitsvraagstuk. CROW heeft als doel een betere integrale afstemming bewerkstelligen tussen verkeerskundigen, ruimtelijke planners en stedenbouwkundigen in alle fasen van de ontwerp- en planprocessen. Onderstaande kennis kan u helpen bij bijvoorbeeld het snel doorrekenen van effecten.

Ruimtelijke ontwikkeling en mobiliteit zijn van elkaar afhankelijk. Mobiliteit is geen doel op zich, maar verbindt ruimtelijke bestemmingen. Ruimtelijke ontwikkelingen verliezen hun nut als ze niet bereikbaar zijn. Een goede ruimtelijke ordening is een voorwaarde en daarom genoemd als de bovenste trede in de Ladder van Verdaas.

Stedenbouw en verkeer

Bij het ontwerp van wegen zijn verkeerskundige en –technische elementen zeer belangrijk. Ook moet rekening worden gehouden met o.a. het landschap, bebouwing, cultuurhistorie, materiaalgebruik en beheer. Om een goede en mooie weg te ontwerpen is het noodzakelijk dat verschillende vakdisciplines met elkaar samenwerken. In de praktijk gebeurt dit al veel, maar er is ook veel sprake van spraakverwarring en onbegrip. Door inspiratieboeken te maken met goede voorbeelden laat CROW de meerwaarde zien van goede samenwerking tussen verschillende disciplines.

Centrale begrippen

Centrale begrippen binnen mobiliteit en ruimte zijn:

Uitgelicht

Blogs

Bekijk hier alle kennis- en beleidsdocumenten van CROW-KpVV en derden op het gebied van Mobiliteit en ruimte.

Nieuws


Toon alles

Social

Verkeerskundig Netwerk
LinkedIn

CROW-KpVV
LinkedIn

Mét CROW onzichtbaar goed geregeld
Scroll naar boven