CROW Academie: vanaf 10 mei weer cursussen op locatie. Meer informatie

Integraal beleid

Duurzame mobiliteit is integraal beleid met veel raakvlakken met ruimtelijke ordering, milieu en mobiliteit. Het plannen van duurzame mobiliteit heeft daarom een hoge prioriteit.

Belangrijke aangrijpingspunten voor een succesvol duurzaam beleid zijn:

  • duurzame doelen stellen;
  • draagvlak onder bestuur en burger creëren;
  • afstemmen van begrotingen.

Via de Dashboard Duurzame en Slimme mobiliteit geeft CROW informatie over klimaat, energie, lucht, maar ook over oplossingsrichtingen zoals schone voertuigen, het slim organiseren van mobiliteit en het voorkomen van verplaatsingen. 

Met het dashboard wil CROW-KpVV beleidsmedewerkers en bestuurders van lokale en regionale overheden inspireren over duurzame en slimme mobiliteit om zo een extra stimulans te geven aan duurzame mobiliteit en mobiliteitsmanagement.

Ook vindt u bij CROW informatie over het ontwikkelen van duurzaam beleid. 
CROW:

  • maakt het begrip duurzame mobiliteit hanteerbaar voor verkeerskundigen;
  • ontsluit kennis over beleid, wet- en regelgeving;
  • initieert discussies over het integreren van duurzaamheid in 'regulier' beleid.

Scroll naar boven