Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Integraal beleid

Duurzame mobiliteit is integraal beleid met veel raakvlakken met ruimtelijke ordering, milieu en mobiliteit. Het plannen van duurzame mobiliteit heeft daarom een hoge prioriteit.

Belangrijke aangrijpingspunten voor een succesvol duurzaam beleid zijn:

  • duurzame doelen stellen;
  • draagvlak onder bestuur en burger creëren;
  • afstemmen van begrotingen.

Via de Dashboard Duurzame en Slimme mobiliteit geeft CROW informatie over klimaat, energie, lucht, maar ook over oplossingsrichtingen zoals schone voertuigen, het slim organiseren van mobiliteit en het voorkomen van verplaatsingen. 

Met het dashboard wil CROW-KpVV beleidsmedewerkers en bestuurders van lokale en regionale overheden inspireren over duurzame en slimme mobiliteit om zo een extra stimulans te geven aan duurzame mobiliteit en mobiliteitsmanagement.

Ook vindt u bij CROW informatie over het ontwikkelen van duurzaam beleid. 
CROW:

  • maakt het begrip duurzame mobiliteit hanteerbaar voor verkeerskundigen;
  • ontsluit kennis over beleid, wet- en regelgeving;
  • initieert discussies over het integreren van duurzaamheid in 'regulier' beleid.

Scroll naar boven