Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Duurzame mobiliteit

Duurzame mobiliteit gaat over de uitdaging een evenwicht te bereiken tussen bereikbaarheid, economie, leefmilieu en klimaat. Hierbij zijn de sectoren milieu, economie en verkeer nauw betrokken. Duurzame mobiliteit richt zich op regionale problemen en mondiale problemen. CROW wil beleidsmedewerkers en bestuurders bij lokale en regionale overheden inspireren met kennis en tools.
In juni 2021 verscheen de Europese Klimaatwet. Hierin is opgenomen dat de EU in 2050 klimaatneutraal is en dat voor 2030 het doel is 55% reductie ten opzichte van de CO2 emissie in 1990. Na 2050 streeft de EU naar negatieve emissies. Om invulling te geven aan dit beleid introduceert het Klimaatakkoord een nieuw planfiguur: Regionale Mobiliteitsprogramma's (RMP). Vind hier alles over beleid, maatregelen, handreikingen en visies en enkele praktische voorbeelden van Regionale Mobiliteitsprogramma's.
Daar staat je dan, vol ambitie. Jouw opdracht: maak een ambitieus en praktisch mobiliteitsplan voor je regio. Werk samen met alle betrokken lokale en regionale partijen, speel in op bestaande initiatieven in de regio en houd rekening met de ontwikkelrichtingen uit het klimaatbeleid.

CROW organiseert voor het eerst de training 'Sturing geven aan regionale mobiliteitstransitie'. In deze driedaagse training dagen we je uit om vanuit een vernieuwend perspectief te kijken naar ontwerp en uitvoering van jouw regionale mobiliteitsplan. 
 

CROW maakt elk jaar een ranglijst met de meest duurzame gemeenten en regio’s op het gebied van mobiliteit. De gemeenten en regio’s krijgen een score toegewezen op basis van een aantal criteria rond het mobiliteitsysteem, zoals laadpunten en deelauto’s en een aantal criteria rond de effecten, zoals klimaat en luchtkwaliteit. 

Voor duurzame mobiliteit is integraal beleid onmisbaar. Beleid dat niet alleen gericht is op een betere bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid. Maar beleid dat ook bijdraagt aan het bereiken van klimaatdoelen en dat erkent dat mobiliteit afhankelijk is van energie die steeds schaarser en kostbaarder wordt.

Gezondheid

Duurzame mobiliteit wordt steeds meer ingezet om de gezondheid te verbeteren. Dit kan op verschillende manieren:

 • De omgeving wordt gezonder. Bijvoorbeeld scooters die veel geluid maken en stof uitstoten worden vervangen door elektrische scooters.
 • Mensen worden gezonder door hun conditie te verbeteren. Bijvoorbeeld door het stimuleren van fietsgebruik i.p.v. (elektrische) scootergebruik.
Emissie en lawaai zijn beide negatieve effecten van het verkeer. Europese normgeving, vertaald in nationale wetgeving, geeft normen waarbinnen deze effecten moeten blijven. Als normen worden overschreden of dit in de toekomst dreigt te gebeuren, dan zijn maatregelen nodig. Maar ook zonder deze normen is het gewenst de negatieve effecten te beperken.
Verplaatsingen voorkomen bespaart congestie, luchtvervuiling, geluidsoverlast en is ook gunstig voor het klimaat en energieverbruik. Welke manieren zijn er om verplaatsingen te voorkomen? 

TCO-model Zero Emissie Bussen en veelgestelde vragen

Denken in termen van Total Cost of Ownership (TCO) heeft een belangrijke meerwaarde bij het vormgeven van de transitie naar volledig zero emissie busvervoer, in pilots, bij bestaande concessies waarin (geleidelijk) zero-emissie materieel instroomt en bij de voorbereiding van nieuwe concessies. Het helpt bij het maken van rationele keuzes en het creëren van een dialoog tussen alle stakeholders in de ov-keten en de energieketen. 

Lees meer over het TCO-model Zero Emissie Bussen.
Bekijk de veelgestelde vragen met bijbehorende filmpjes.

Blogs

Bekijk hier alle kennis- en beleidsdocumenten van CROW-KpVV en derden op het gebied van Duurzame mobiliteit.

Nieuws


 • Nieuwe cursus Duurzaamheid voor overheden start 28 oktober
  Wil je meer weten van de aspecten van duurzaamheid waar je als overheid mee te maken hebt en hoe je die vertaalt naar je eigen werk?
 • Versterkt jouw paper het Nationaal verkeerskundecongres 2021?
  Dien uiterlijk 31 mei jouw paper in voor de 12e editie van het Nationaal verkeerskundecongres (NVC) op 3 en 4 november 2021. Wil je vakgenoten...
 • Verkeerskundigen: ‘waarom en hoe minder technisch denken en doen?’
  ‘Er wordt te snel gereden door onze straat. Mogen we drempels?’ Thalia Verkade, co-auteur van het boek Het Recht van de Snelste, stemt tot...
Toon alles

Social

Verkeerskundig Netwerk
LinkedIn

CROW-KpVV
LinkedIn

Scroll naar boven