Duurzame mobiliteit

Duurzame mobiliteit gaat over de uitdaging een evenwicht te bereiken tussen bereikbaarheid, economie, leefmilieu en klimaat. Hierbij zijn de sectoren milieu, economie en verkeer nauw betrokken. Duurzame mobiliteit richt zich op regionale problemen en mondiale problemen. CROW wil beleidsmedewerkers en bestuurders bij lokale en regionale overheden inspireren met kennis en tools.
Daar staat je dan, vol ambitie. Jouw opdracht: maak een ambitieus en praktisch mobiliteitsplan voor je regio. Werk samen met alle betrokken lokale en regionale partijen, speel in op bestaande initiatieven in de regio en houd rekening met de ontwikkelrichtingen uit het klimaatbeleid.

CROW organiseert voor het eerst de training 'Sturing geven aan regionale mobiliteitstransitie'. In deze driedaagse training dagen we je uit om vanuit een vernieuwend perspectief te kijken naar ontwerp en uitvoering van jouw regionale mobiliteitsplan. 
 

CROW maakt elk jaar een ranglijst met de meest duurzame gemeenten op het gebied van mobiliteit. “De gemeente krijgen een score toegewezen op basis van een aantal criteria rond het mobiliteitsysteem, zoals laadpunten en deelauto’s en een aantal criteria rond de effecten, zoals klimaat en luchtkwaliteit. 

Het aantal verkeersslachtoffers daalt niet meer en het aantal mensen met obesitas verdubbelde in de afgelopen 30 jaar. Fietsen en lopen houdt mensen gezond, dus het is tijd voor gezonde mobiliteit. Wilt u weten hoe? Raadpleeg de editie ‘Gezondheid’ binnen het KpVV Dashboard duurzame en slimme mobiliteit.

Het dashboard clustert de gezondheidsaspecten van mobiliteit rondom vijf thema’s:

 • Zwaarlijvigheid (obesitas)
 • Verkeersonveiligheid
 • Luchtverontreiniging
 • Geluidhinder
Voor duurzame mobiliteit is integraal beleid onmisbaar. Beleid dat niet alleen gericht is op een betere bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid. Maar beleid dat ook bijdraagt aan het bereiken van klimaatdoelen en dat erkent dat mobiliteit afhankelijk is van energie die steeds schaarser en kostbaarder wordt.

Gezondheid

Duurzame mobiliteit wordt steeds meer ingezet om de gezondheid te verbeteren. Dit kan op verschillende manieren:

 • De omgeving wordt gezonder. Bijvoorbeeld scooters die veel geluid maken en stof uitstoten worden vervangen door elektrische scooters.
 • Mensen worden gezonder door hun conditie te verbeteren. Bijvoorbeeld door het stimuleren van fietsgebruik i.p.v. (elektrische) scootergebruik.
Emissie en lawaai zijn beide negatieve effecten van het verkeer. Europese normgeving, vertaald in nationale wetgeving, geeft normen waarbinnen deze effecten moeten blijven. Als normen worden overschreden of dit in de toekomst dreigt te gebeuren, dan zijn maatregelen nodig. Maar ook zonder deze normen is het gewenst de negatieve effecten te beperken.
Verplaatsingen voorkomen bespaart congestie, luchtvervuiling, geluidsoverlast en is ook gunstig voor het klimaat en energieverbruik. Welke manieren zijn er om verplaatsingen te voorkomen? 

TCO-model Zero Emissie Bussen en veelgestelde vragen

Denken in termen van Total Cost of Ownership (TCO) heeft een belangrijke meerwaarde bij het vormgeven van de transitie naar volledig zero emissie busvervoer, in pilots, bij bestaande concessies waarin (geleidelijk) zero-emissie materieel instroomt en bij de voorbereiding van nieuwe concessies. Het helpt bij het maken van rationele keuzes en het creëren van een dialoog tussen alle stakeholders in de ov-keten en de energieketen. 

Lees meer over het TCO-model Zero Emissie Bussen.
Bekijk de veelgestelde vragen met bijbehorende filmpjes.

Blogs

Bekijk hier alle kennis- en beleidsdocumenten van CROW-KpVV en derden op het gebied van Duurzame mobiliteit.

Nieuws


 • Alle ov-bussen zero emissie in 2030 lijkt haalbaar
  In Nederland rijden op 1 juni 821 elektrische ov-bussen op een totaal van ongeveer 5300. Dit aantal is al weer achterhaald want op 5 juni...
 • Nieuw: Proceswijzer ‘Parkeren en duurzame gebiedsontwikkeling’
  Duurzame gebiedsontwikkeling wordt een steeds belangrijker onderdeel binnen de uitvoering. Eén van de facetten van duurzame...
 • Het Smart Mobility Magazine is uit!
  Dit magazine gaat in op ontwikkelingen op het gebied van smart mobility. Zo willen we je inspireren om nieuwe mogelijkheden van slim...
Toon alles

Social

Verkeerskundig Netwerk
LinkedIn

CROW-KpVV
LinkedIn

Scroll naar boven