Bereikbaarheid

De bereikbaarheid van locaties is een belangrijk onderdeel van mobiliteitsbeleid. Het gaat onder andere om bereikbaarheid van steden, regio’s, woningen, winkels, bedrijven en recreatiegebieden. De benodigde tijd en moeite bepaalt de bereikbaarheid van een locatie. CROW ondersteunt decentrale overheden hierbij met kennis en tools.
Op 1 januari 2021 wordt nieuwe wetgeving van kracht. Deze handreiking gaat in op deze nieuwe wetgeving en op stappen die wegbeheerders moeten nemen om deze nieuwe wetgeving te implementeren. De handreiking is bestemd voor gemeenten, provincies en wegbeherende waterschappen. De handreiking is opgenomen in de kennismodules wegontwerp binnen- en buiten de bebouwde kom.

CROW maakt elk jaar een ranglijst met de meest duurzame gemeenten op het gebied van mobiliteit. “De gemeente krijgen een score toegewezen op basis van een aantal criteria rond het mobiliteitsysteem, zoals laadpunten en deelauto’s en een aantal criteria rond de effecten, zoals klimaat en luchtkwaliteit. 

Bekijk hier alle kennis- en beleidsdocumenten van CROW-KpVV en derden op het gebied van Bereikbaarheid.

Nieuws


Toon alles

Social

Verkeerskundig Netwerk
LinkedIn

CROW-KpVV
LinkedIn

Scroll naar boven