Autodelen

Er zijn veel ontwikkelingen op het gebied van autodelen; er ontstaan veel nieuwe vormen van gedeelde mobiliteit. Zowel steden als kleine kernen hebben veel voordelen bij autodelen. CROW ondersteunt met haar KpVV Meerjarenprogramma gemeenten bij het ontwikkelen van (parkeer)beleid en activiteiten.
Autodelen staat volop in de belangstelling. Het draagt bij aan een omslag van autobezit naar autogebruik. Dit leidt tot veel maatschappelijke baten tegen geringe kosten. Ook past het binnen trends in de samenleving en binnen de overheid. Steeds meer gemeenten denken na over wat zij met autodelen willen. Een strategisch kader en een praktische uitwerking ontbreken meestal. 
Gemeenten die aan de slag willen met autodelen hebben vaak nog openstaande vragen. Hoe ga je om met marktpartijen? Voor welke deelauto’s is een gereserveerde parkeerplaats nodig? Hoe regel je dat? Wat is er nodig voor elektrisch autodelen? En hoe zorg je ervoor dat inwoners bekend worden met autodelen en het ook gaan doen? Er zijn factsheets ontwikkeld en best practises over autodelen die hierbij kunnen ondersteunen.

CROW-KpVV publiceert jaarlijks cijfers over autodelen. In 2018 is dit voor het eerst gepubliceerd onder de naam Monitor Autodelen. Voorheen heette het Dashboard Autodelen. 

De monitor is onderdeel van de ‘Green Deal Autodelen’, die in 2018 is afgerond. In het kader van het energieakkoord is er in ieder geval reden genoeg voor de deelnemers om een nieuwe Green Deal af te spreken. In deze nieuwe deal wordt meer nadruk gelegd op het bevorderen van het aantal autodelers.

Een mooie selectie van autodeel-initiatieven door Nederlandse gemeenten! 
Definities, achtergrond- en basisinformatie en cijfers over de effecten van autodelen.
Bekijk hier alle kennis- en beleidsdocumenten van CROW-KpVV en derden op het gebied van Autodelen.

Nieuws


  • Stormachtige groei deelauto’s houdt aan
    In 10 jaar tijd is autodelen uitgegroeid tot een serieus alternatief voor de eigen auto. Dit blijkt uit de jaarlijkse Monitor Autodelen van...
  • Kent u de ideale bron om uw verkeersonderzoek- en beleid op te stellen?
    De Wiki Meet En Weet is de verzamelplaats van databronnen die beschikbaar zijn voor het beantwoorden van uw beleidsvragen op het gebied van...
  • Onderzoek CROW-KpVV: aantal deelauto's fors gestegen
    In het voorjaar van 2017 waren er 30.697 deelauto’s in Nederland. Dit betekent weer een sterke groei van 23% (ruim 5.700 auto’s) ten opzichte...
Toon alles

Social

Verkeerskundig Netwerk
LinkedIn

CROW-KpVV
LinkedIn

Mét CROW onzichtbaar goed geregeld
Scroll naar boven