Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Autodelen

Er zijn veel ontwikkelingen op het gebied van autodelen; er ontstaan veel nieuwe vormen van gedeelde mobiliteit. Zowel steden als kleine kernen hebben veel voordelen bij autodelen. CROW ondersteunt met haar KpVV Meerjarenprogramma gemeenten bij het ontwikkelen van (parkeer)beleid en activiteiten.

Autodelen wordt steeds belangrijker om ruimte te besparen bij ontwikkelingen met hoge dichtheden en om bij te dragen aan een schoner klimaat. Maar vooral als autodelen nog geen plaats heeft in het huidige (gemeente)beleid, kan het lastig zijn om hier keuzes in te maken. Om gemeentes, regio’s, provincies en adviesbureaus te ondersteunen bij het maken van de juiste afweging wat voor beleid geschikt is voor de gemeente, is de Toolkit Autodelen ontwikkeld en kosteloos te gebruiken.
 
Lees meer over andere welke keuzes op het gebied van soorten autodeelsystemen je kunt maken, welke juridische aanpassingen (bv. parkeerverordeningen en wegsleepregelingen) er nodig zijn, de handvatten voor beheerders openbare ruimte en parkeerhandhavers en hoe je een goede communicatie rondom deelauto’s kunt opstarten. En ga aan de slag met de Toolkit Autodelen.

Het dashboard Autodelen schetst het beeld van het aanbod en gebruik van deelauto’s in Nederland. Hiermee is het mogelijk om ontwikkelingen op het gebied van autodelen inzichtelijk te maken en als decentrale overheid beleid te maken en te monitoren.
Daar staat je dan, vol ambitie. Jouw opdracht: maak een ambitieus en praktisch mobiliteitsplan voor je regio. Werk samen met alle betrokken lokale en regionale partijen, speel in op bestaande initiatieven in de regio en houd rekening met de ontwikkelrichtingen uit het klimaatbeleid.

CROW organiseert voor het eerst de training 'Sturing geven aan regionale mobiliteitstransitie'. In deze driedaagse training dagen we je uit om vanuit een vernieuwend perspectief te kijken naar ontwerp en uitvoering van jouw regionale mobiliteitsplan. 
 
Autodelen staat volop in de belangstelling. Het draagt bij aan een omslag van autobezit naar autogebruik. Dit leidt tot veel maatschappelijke baten tegen geringe kosten. Ook past het binnen trends in de samenleving en binnen de overheid. Steeds meer gemeenten denken na over wat zij met autodelen willen. Een strategisch kader en een praktische uitwerking ontbreken meestal. 
Gemeenten die aan de slag willen met autodelen hebben vaak nog openstaande vragen. Hoe ga je om met marktpartijen? Voor welke deelauto’s is een gereserveerde parkeerplaats nodig? Hoe regel je dat? Wat is er nodig voor elektrisch autodelen? En hoe zorg je ervoor dat inwoners bekend worden met autodelen en het ook gaan doen? Er zijn factsheets ontwikkeld en best practises over autodelen die hierbij kunnen ondersteunen.

CROW-KpVV publiceert jaarlijks cijfers over autodelen. DIt heet het Dashboard autodelen.

De monitor is onderdeel van de ‘Green Deal Autodelen’, die in 2018 is afgerond. In het kader van het energieakkoord is er in ieder geval reden genoeg voor de deelnemers om een nieuwe Green Deal af te spreken. In deze nieuwe deal wordt meer nadruk gelegd op het bevorderen van het aantal autodelers.

Een mooie selectie van autodeel-initiatieven door Nederlandse gemeenten! 
Bekijk hier alle kennis- en beleidsdocumenten van CROW-KpVV en derden op het gebied van Autodelen.

Nieuws


  • Autodelen wordt steeds normaler
    Het aantal deelauto’s is afgelopen jaar met circa 10.000 auto’s toegenomen. Het totaal aantal deelauto’s in Nederland komt hiermee op 51.149...
  • Stormachtige groei deelauto’s houdt aan
    In 10 jaar tijd is autodelen uitgegroeid tot een serieus alternatief voor de eigen auto. Dit blijkt uit de jaarlijkse Monitor Autodelen van...
  • Kent u de ideale bron om uw verkeersonderzoek- en beleid op te stellen?
    De Wiki Meet En Weet is de verzamelplaats van databronnen die beschikbaar zijn voor het beantwoorden van uw beleidsvragen op het gebied van...
Toon alles
No data found

Social

Verkeerskundig Netwerk
LinkedIn

CROW-KpVV
LinkedIn

Scroll naar boven