Toegankelijkheid voor iedereen

Toegankelijk openbaar vervoer kent geen fysieke noch mentale belemmeringen. Alle reizigers hebben er profijt van:

  • jong en oud;
  • met of zonder bagage;
  • met kinderwagen of hulpmiddel;
  • met of zonder functiebeperking.

Iedereen is gebaat bij een systeem waar snel kan worden in- en uitgestapt. En waar de reisinformatie verstaanbaar, leesbaar en begrijpelijk is. Voor mensen met een functiebeperking en voor een deel van de ouderen is toegankelijk openbaar vervoer een noodzakelijke voorwaarde om met het openbaar vervoer te kunnen reizen.
Er zijn daarom wetten, regels en afspraken om het openbaar vervoer toegankelijker te maken. Deze hebben betrekking op voertuigen, haltes en stations en reisinformatie.

CROW-KpVV heeft van 2006 tot 2011 het kenniscentrum Toegankelijkheid & Doelgroepenvervoer (To-Do) gefaciliteerd. Nu het beleid in de uitvoeringsfase zit, is de kennis geïntegreerd in de CROW-website.

Meer informatie over verschillende onderdelen van toegankelijkheid staat in de volgende kennispagina’s:

Terug naar 'Toegankelijkheid'
Submenu openen

Toegankelijkheid voor iedereen

Scroll naar boven