Openbaar vervoer

Openbaar vervoer (ov) is onderdeel van collectief vervoer (bus, tram, metro, regionale trein en vervoer over water). Ov wordt in Nederland uitgevoerd in opdracht van een (decentrale) overheid die daarmee de rol van ov-autoriteit vervult. Het Nederlandse begrip regionaal ov bevat dezelfde ov-vormen, met uitzondering van het hoofdrailnet. CROW houdt de vinger aan de pols en informeert de sector.
Collectief vervoer
Toon alles van dit thema

Hoogwaardig OV

Hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) staat sterk in de belangstelling. De behoefte aan een duidelijk herkenbare ruggengraat in het openbaar vervoer heeft geleid tot tal van initiatieven en plannen. Met HOV kan doeltreffend en efficiënt openbaar vervoer worden geboden met een hoge klantwaardering. Maar dan moet wel alles kloppen. Informatie over HOV is ontsloten in de kennispagina’s, met als onderwerpen:

HOV-dag

Daarnaast vindt er jaarlijks een HOV-dag plaats. Lees hier de terugblik van de editie van 2017.
Op 18 januari 2018 werd voor het eerst de Netwerkdag Collectief Vervoer georganiseerd. Een samenvoeging van de traditionele OV-Netwerkdag en het Landelijke congres Doelgroepenvervoer. Een logische keuze, omdat het openbaar vervoer (bus, tram, metro, regionale trein en ov te water) en het contractvervoer voor doelgroepen (leerlingenvervoer, Wmo-vervoer, Regiotaxi) steeds nauwer met elkaar samenwerken en worden verbonden. Van de dag is een uitgebreide terugblik gemaakt inclusief het manifest Samen Verder. 
Het bieden van goede kwaliteit bevordert het behoud van klanten van het openbaar vervoer en het winnen van nieuwe klanten. Dat is niet eenvoudig, want het openbaar vervoer kent veel facetten. 
Zonder informatie geen reizigers. Reizigers hebben informatie nodig om hun heen- en terugroute te bepalen. Goede informatie aan de reiziger draagt bij aan de betrouwbaarheid van het openbaar vervoer.
CROW ontwikkelt op dit moment de internetapplicatie ‘Dashboard deur tot deur’. Dit dashboard bevat diverse OV-data. Zo geeft het inzicht in geplande reizen, realisatie (is een aansluiting gehaald?), beleving, stationsvoorzieningen en first & last mile. Uniek aan dit dashboard is dat overheden, vervoerders en concessieverleners hiermee de kwaliteit van de gehele OV-keten kunnen monitoren.

Organisatie en spelregels

De organisatie van het openbaar vervoer is onder te verdelen in een juridisch kader, hoofdrolspelers en financiering. De wet- en regelgeving en de jurisprudentie vormen feitelijk de hoekpunten van wat mogelijk is in het openbaar vervoer. CROW-KpVV ontsluit informatie over de actuele stand van dit spelregelkader:
Bekijk hier alle kennis- en beleidsdocumenten van CROW-KpVV en derden op het gebied van Openbaar vervoer.

Nieuws


Toon alles

Social

Verkeerskundig Netwerk
LinkedIn

CROW-KpVV
LinkedIn

Praktische kennis direct toepasbaar
Scroll naar boven