Openbaar vervoer

Openbaar vervoer (ov) is onderdeel van collectief vervoer (bus, tram, metro, regionale trein en vervoer over water). Ov wordt in Nederland uitgevoerd in opdracht van een (decentrale) overheid die daarmee de rol van ov-autoriteit vervult. Het Nederlandse begrip regionaal ov bevat dezelfde ov-vormen, met uitzondering van het hoofdrailnet. CROW houdt de vinger aan de pols en informeert de sector.

Hoogwaardig OV

Hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) staat sterk in de belangstelling. De behoefte aan een duidelijk herkenbare ruggengraat in het openbaar vervoer heeft geleid tot tal van initiatieven en plannen. Met HOV kan doeltreffend en efficiënt openbaar vervoer worden geboden met een hoge klantwaardering. Maar dan moet wel alles kloppen. Informatie over HOV is ontsloten in de kennispagina’s, met als onderwerpen:

HOV-dag

Daarnaast vindt er jaarlijks een HOV-dag plaats. Lees hier de terugblik van de editie van 2017.
Het bieden van goede kwaliteit bevordert het behoud van klanten van het openbaar vervoer en het winnen van nieuwe klanten. Dat is niet eenvoudig, want het openbaar vervoer kent veel facetten. 
CROW ontwikkelt op dit moment de internetapplicatie ‘Dashboard Deur tot Deur’. Dit dashboard bevat diverse OV-data. Zo geeft het inzicht in geplande reizen, realisatie (is een aansluiting gehaald?), beleving, stationsvoorzieningen en first & last mile. Uniek aan dit dashboard is dat overheden, vervoerders en concessieverleners hiermee de kwaliteit van de gehele OV-keten kunnen monitoren.
De ‘Staat van het OV’ schetst een landelijk beeld van het regionale openbaar vervoer. De online publicatie geeft daarmee nieuwe inzichten in de kwaliteit en prestaties van het ov. Deze kunnen als input dienen voor het maken van beleid en het verder verbeteren van het openbaar vervoer. De gegevens over 2016 zijn beschikbaar en het eerste deel van de gegevens over 2017 volgt binnenkort.
Zonder informatie geen reizigers. Reizigers hebben informatie nodig om hun heen- en terugroute te bepalen. Goede informatie aan de reiziger draagt bij aan de betrouwbaarheid van het openbaar vervoer.

TCO-model Zero Emissie Bussen en veelgestelde vragen

Denken in termen van Total Cost of Ownership (TCO) heeft een belangrijke meerwaarde bij het vormgeven van de transitie naar volledig zero emissie busvervoer, in pilots, bij bestaande concessies waarin (geleidelijk) zero-emissie materieel instroomt en bij de voorbereiding van nieuwe concessies. Het helpt bij het maken van rationele keuzes en het creëren van een dialoog tussen alle stakeholders in de ov-keten en de energieketen. 

Lees meer over het TCO-model Zero Emissie Bussen.
Bekijk de veelgestelde vragen met bijbehorende filmpjes.

Organisatie en spelregels

De organisatie van het openbaar vervoer is onder te verdelen in een juridisch kader, hoofdrolspelers en financiering. De wet- en regelgeving en de jurisprudentie vormen feitelijk de hoekpunten van wat mogelijk is in het openbaar vervoer. CROW-KpVV ontsluit informatie over de actuele stand van dit spelregelkader:
Bekijk hier alle kennis- en beleidsdocumenten van CROW-KpVV en derden op het gebied van Openbaar vervoer.

Nieuws


Toon alles

Social

Verkeerskundig Netwerk
LinkedIn

CROW-KpVV
LinkedIn

Mét CROW onzichtbaar goed geregeld
Scroll naar boven