Poster Milieuprestatie ov-bussen, editie 2018 (pdf)

 • Productgroep:Download / Publicatie
 • Soort:Gratis uitgave
 • Datum uitgifte:31-07-2018
 • Aantal pagina's:1
 • Druk:0
 • Artikelnummer:K-D061
 • Thema: Duurzame mobiliteit, Openbaar vervoer, Personenvervoer

De poster 'Milieuprestatie ov-bussen 2018' laat zien hoe schoon het wagenpark van de ov-bussen is. Per concessie is te zien hoeveel bussen er worden ingezet en hoe de verdeling is over de milieuklassen. Het is het tiende jaar dat CROW-KpVV zo'n overzicht publiceert. Daarom dit jaar een speciale uitgave, waarvan naast de pdf-downloadversie ook een limited edition als printversie te bestellen is.

 
Gratis
 • In deze poster staan in de gekleurde cirkels de aantallen bussen vermeld per ov-concessie. De kleur daarvan representeert een emissienorm. De concessie krijgt de kleur van de meest voorkomende milieucategorie. Verder brengt de poster de vergroening en verduurzaming in het afgelopen decennium in beeld. Dat doen we aan de hand van het begrip milieuwaarde. We relateren het aantal bussen per milieukwaliteit aan een puntenscore die bij de werkelijke uitstoot van die categorie past. 

  Stand van zaken

  De belangrijkste verduurzaming vindt in 2018 plaats in de nieuwe concessies Busvervoer Almere, Amstelland-Meerlanden en Haarlem/IJmond. Vooral Amstelland-Meerlanden staat met 100 elektrische bussen en 159 Euro VI-bussen in de belangstelling, ook internationaal. Landelijk stijgt het aantal elektrische bussen naar bijna 300 (5,7% van de ov-vloot). De rol van Euro III, IV en V in het bussenpark raakt geleidelijk uitgespeeld en bedraagt samen nog maar 10% van het wagenpark. Vijf jaar geleden bedroeg hun aandeel nog 98,5%. Bekijk de poster voor alle gegevens.

  Limited edition print

  Bestel het printexemplaar. Er is maar een beperkt aantal exemplaren beschikbaar. Let op: de poster is gratis maar u betaalt wel verzendkosten.

  Eerdere uitgaven

  Overzicht van alle kaarten vanaf 2009

Scroll naar boven