Organisatie PCB

De 12 provincies overleggen regelmatig met elkaar over provincie-overstijgende onderwerpen. Een aantal jaren geleden deelde men ervaringen over ge├»ntegreerd contracteren. Vanuit deze ervaringen is gebleken dat er vanuit de provincies behoefte is om meer uniformiteit aan te brengen in dit type contracten. Op deze manier ontstaat een situatie waarin provincies met en van elkaar kunnen leren. De uniformiteit leidt tot een betere herkenbaarheid van contracten waardoor faalkosten (binnen de keten) worden teruggedrongen. CROW is gevraagd om de ontwikkeling van het PCB te begeleiden. 

Vakberaad en Stuurgroep

Het Vakberaad van de provincies is opdrachtgever voor het PCB. Het Vakberaad heeft een Stuurgroep in het leven geroepen waarin de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Overijssel, Noord-Brabant en CROW participeren. De Stuurgroep is verantwoordelijk voor het PCB op strategisch niveau. 

Kernteam

Als spin in het web acteert het kernteam. Het kernteam bestaat uit de provincies Noord-Holland, Flevoland, Drenthe, Zuid-Holland, Overijssel, Noord-Brabant, Limburg, Utrecht en CROW. Het kernteam bewaakt de kwaliteit van het PCB op tactisch niveau. 

Projectteams of werkgroepen

Om het PCB (door) te ontwikkelen zijn er projectteams nodig. Projectteams worden door het Kernteam ingezet om voorbeelddocumenten op te stellen, om onderzoeken te doen en eisensets te ontwikkelen. De projectteams produceren en vormen het operationele niveau van het PCB. 

Veelgestelde vragen

Hoe kan ik het gebruik van het PCB voorschrijven in een contract met een advies- of ingenieursbureau?
Hoe blijf ik op de hoogte van de ontwikkelingen binnen het PCB?
Wie is verantwoordelijk voor het PCB?
Hoe ziet de toekomst van het PCB er uit?
Doen alle provincies mee aan het PCB?
Kan ik lid worden van de Stuurgroep van het PCB?
Kan ik meewerken in de projectteams van het PCB?
Wat is de rol van ingenieursbureaus en adviesbureaus binnen het PCB?
Wat is de rol van aannemers binnen het PCB?
Is mijn brancheorganisatie betrokken bij het PCB?
Hoe is het PCB gefinancierd?
Wat verdient CROW aan het PCB?
Je vraag niet beantwoord?

 

Hoe kan ik het gebruik van het PCB voorschrijven in een contract met een advies- of ingenieursbureau? 
Er is een tekst opgesteld door het Kernteam van het PCB dat door provincies gebruikt kan worden in Raamovereenkomsten en Nadere Overeenkomsten met Advies- en/of Ingenieursbureaus.

Bekijk de tekst


Hoe blijf ik op de hoogte van de ontwikkelingen binnen het PCB?
Via onze nieuwsbrief blijf je op de hoogte van alle actueel ontwikkelingen rondom het PCB.

Schrijf je in 

Wie is verantwoordelijk voor het PCB? 
Het Vakberaad van de provincies is de Opdrachtgever van het PCB. De Stuurgroep van het PCB is verantwoordelijk voor de strategie en de bewaking van de uitvoering. CROW is zowel aanjager als uitvoerder. 

Hoe ziet de toekomst van het PCB er uit?
Binnen het PCB werken we met een Jaarprogramma en een Communicatieplan. In het Jaarprogramma staan de ontwikkelingen voor het huidige jaar beschreven. Dit Jaarprogramma vormt de opdracht aan CROW.
Het Jaarprogramma wordt vastgesteld door de Stuurgroep, namens de deelnemende partijen.

Doen alle provincies mee aan het PCB?
Het Vakberaad Beheer & Bouw en daarmee alle 12 de provincies zijn Opdrachtgever van het PCB. (Nog) niet elke provincie werkt actief aan en met het PCB. Alle provincies steunen het initiatief en zien de voordelen van het PCB.

Kan ik lid worden van de Stuurgroep van het PCB?
De Stuurgroep is een afvaardiging vanuit het Vakberaad. De Stuurgroep bestaat op dit moment uit 4 provincies. Er is dit jaar geen ambitie om de Stuurgroep uit te breiden.

Kan ik meewerken in de projectteams van het PCB?
Ja, voor de projectteams zijn we altijd opzoek naar experts die bij willen dragen aan de ontwikkeling van een document, eisenset of andersoortig PCB-product.

Wat is de rol van ingenieursbureaus en adviesbureaus binnen het PCB?
Bureaus werken in veel gevallen de contracten en aanbestedingen uit voor provincies. De raamcontractanten van de provincies worden actief benaderd vanuit het PCB om mee te denken en mee te werken. Andere Bureaus informeren en betrekken we meer reactief.

Wat is de rol van aannemers binnen het PCB?
Aannemers worden in de aanbestedingsfase en daarna geconfronteerd met de inhoud van de aanbestedingsstukken en contracten van provincies. We zien voor aannemers mogelijkheden om actief deel te nemen aan het PCB door feedback te geven op hetgeen zij in de praktijk tegenkomen. Voor aannemers is er ook een mogelijkheid om contracten (deels) digitaal te ontvangen via het Linked Data Platform.

Is mijn brancheorganisatie betrokken bij het PCB?
Er zijn regelmatig overleggen met Brancheorganisaties over het PCB. Vanuit het PCB is zeker contact met Bouwend Nederland en NL Ingenieurs.

Hoe is het PCB gefinancierd?
De (door-)ontwikkeling van het PCB wordt gefinancierd door het FCK-CT (Fonds Collectieve Kennis - Civiele Techniek) en het KPP (Kennisplatform Provincies). Het beheer en onderhoud van het PCB financieren we vanuit de afdrachten. ICT ontwikkelingen worden (veelal) gefinancierd door CROW.

Wat verdient CROW aan het PCB?
Het doel is om de afdrachten van de provincies en de kosten van het Jaarprogramma in evenwicht te houden. CROW is een stichting not for profit.

Je vraag niet beantwoord?
Heb je een vraag waarop je het antwoord niet kon vinden? Neem dan contact op met de PCB Helpdesk.

Praktische kennis direct toepasbaar
Scroll naar boven