IM-SAFE, een kans voor het PCB?

07-04-2021

Het project IM-SAFE houdt zich bezig met nieuwe Europese normen voor monitoring, onderhoud en veiligheid van transportinfrastructuur. Tegelijkertijd moeten deze nieuwe normen gestandaardiseerd worden. Een mooie kans voor het PCB?

Naar aanleiding van het instorten van de Ponte Morandi, de hooggelegen verkeersbrug over Genua in Italië, is op Europees niveau initiatief genomen om de veiligheid van bruggen te vergroten. Hierbij wordt met name gekeken naar de monitoring van en het onderhoud aan kunstwerken. Nieuwe Europese standaarden moeten hier een bijdrage aan leveren. 

Het IM-SAFE-project is een samenwerkingsverband tussen 10 multidisciplinaire partners uit diverse Europese landen.Vanuit Nederland is CROW betrokken bij het project. Standaardiseren is exact wat we binnen het PCB ook doen! Daar ligt dus een kans voor de provincies om in één klap op dit Europees niveau aangehaakt te zijn.

De inhoudelijke standaardisatie staat op de agenda vanaf medio 2023. Met het Kernteam en de Stuurgroep bekijken we ter zijner tijd hoe het PCB hier een bijdrage aan kan leveren, bijvoorbeeld door middel van het inbrengen van best practices van eis-standaardisering. De voorstellen hiervoor volgen in het derde kwartaal van 2022 en concrete acties worden meegenomen in het jaarprogramma van 2023. Uiteraard houden we je hiervan op de hoogte.  

Meer weten?

Wil je meer lezen over het IM-SAFE-project? Kijk dan op de projectwebsite (Engelstalig). 

Praktische kennis direct toepasbaar
Scroll naar boven