Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

KpVV-programma gaat nieuwe vierjarige periode in: 2022-2025

19-11-2021

Het Kennisprogramma Verkeer en vervoer (KpVV) gaat een nieuwe vierjarige periode in. De inhoudelijke accenten voor de komende jaren zijn vastgelegd in het strategiedocument 2022-2025 ‘Bewust verplaatsen binnen één systeem’.

De afgelopen maanden heeft CROW-KpVV in samenwerking met de financiers gewerkt aan een strategisch kaderdocument voor de komende jaren. CROW-KpVV blijft zoveel mogelijk opereren vooraan in de beleidsketen en uitgaan van de belangrijkste (maatschappelijke) opgaven van de decentrale overheden. Iedere overheid, groot of klein, moet relevante kennisproducten kunnen vinden bij CROW-KpVV.
 
De belangrijkste thema’s voor de periode 2022-2025 zijn voor komend jaar al vertaald en uitgewerkt in het jaarprogramma 2022, het eerste jaarprogramma in de nieuwe cyclus.
 
Naast de inhoudelijke speerpunten gaan we de komende jaren door met het verder uitvoeren van de aanbevelingen uit de governance-evaluatie uit 2020. Dit houdt bijvoorbeeld in dat we nu een steviger representatie van gemeenten hebben in onze Programmaraad, dat we gaan werken met een Adviesraad met een vertegenwoordiging vanuit de kenniswereld en dat we onze producten en diensten nog zichtbaarder gaan maken. Hierbij speelt de vorig jaar gelanceerde website www.kpvv.nl een belangrijke rol.
 
De basisfinanciering van het programma blijft bij de gezamenlijke provincies en beide vervoervoerregio’s Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) en Vervoerregio Amsterdam (VRA). Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat betaalde in het meerjarenprogramma 2018-2022 al niet meer mee aan de basisfinanciering, maar draagt nog steeds fors bij aan projecten binnen het programma.
 
Download hier het Strategiedocument 2022-2025 en de bijbehorende infographic van het Kennisprogramma Verkeer en Vervoer

Scroll naar boven