Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Jaarprogramma 2022 borduurt voort op integrale thema's

18-11-2021

Het KpVV-jaarprogramma 2022 gaat verder op de weg die in 2021 is ingeslagen. Het thema Covid-19 blijft ook in 2022 op de kennisagenda staan.

Voor 2022 ligt de focus van het KpVV-programma op zeven integrale thema’s: duurzame mobiliteit, knooppunt- en gebiedsontwikkeling, slimme mobiliteit, verkeersveiligheid, inclusieve samenleving, Integrale kijk op bereikbaarheid en Covid-19. De modaliteiten voetganger, fiets, collectief vervoer en auto staan daar haaks op. En hoewel de modaliteiten in afnemende mate afzonderlijk zijn te beschouwen, levert het KpVV-programma nog altijd modaliteitsspecifieke kennis.
 
De thema’s komen voort uit de collectieve beleidsopgaven waar de (decentrale) overheden aan zijn verbonden. Deze beleidsopgaven staan omschreven in diverse beleidsnota’s. De thematische beleidsopgaven zijn vertaald naar kennisvragen die op hun beurt weer worden vertaald naar projecten en activiteiten.
 
Het programma is inmiddels bestuurlijk vastgesteld en de eerste tranche projecten gaat in januari van start. Het vaststellen van projecten loopt door in de rest van 2022 omdat CROW-KpVV adaptief programmeert.
  
Download hier het KpVV-jaarprogramma 2022

Scroll naar boven