CROW Academie: vanaf 10 mei weer cursussen op locatie. Meer informatie

Verslag eerste bijeenkomst klankbordgroep Smart Mobility

25-05-2021

Na de oprichting van de Krachtenbundeling Smart Mobility in oktober 2018 hebben de gezamenlijke overheden stappen gezet om meer samen te werken en samen te leren. CROW beheert onder meer de kennisbank, de kennisagenda en faciliteert de klankbordgroep, waarvan de eerste bijeenkomst op 14 april was.

De leden van de klankbordgroep zijn vanwege hun persoonlijke expertise benaderd. Met de klankbordgroep willen de gezamenlijke overheden bereiken dat de juiste zaken op de publieke agenda komen. Het gaat dan met name om de vraag welke kennis de komende jaren moet worden ontwikkeld om innovaties te stimuleren op het gebied van Smart Mobility.
 
In de maanden voorafgaand aan de eerste bijeenkomst van de Klankbordgroep haalde CROW vragen op bij de kennismanagers in de 'krachtenbundels'. Het gaat om kennisvragen die de bundels voor de komende jaren in het vizier houden. Ook is er een eerste concept van de kennisagenda met vragen van verschillende niveaus: van algemeen tot technisch.
 
Lees hier het verslag over de eerste bijeenkomst van de klankbordgroep. En bekijk wie er allemaal in zitten!
 
Hier vind je meer informatie over de rol van CROW bij het kennismanagement Smart Mobility.

Scroll naar boven