Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

CROW gaat aan de slag met kennismanagement Smart Mobility

03-09-2020

CROW gaat de samenwerkende overheden binnen Smart Mobility ondersteunen met het opstellen van een kennisagenda, het organiseren van bijeenkomsten en het onderhouden van een online kennisbank. Op woensdag 2 september is in aanwezigheid van CROW-directeur Pieter Litjens de basis gelegd voor een vierjarige samenwerking op het gebied van kennismanagement.

De bijeenkomst op 2 september in Utrecht was de eerste sessie van het Directeurenoverleg Slim (DO Slim): een strategisch overleg waar directeuren van het ministerie van IenW en decentrale overheden samenkomen om afspraken te maken over Smart Mobility.


 
Vernieuwde website
Verder ging op 2 september de vernieuwde omgeving live van Dutch Mobility Innovations (DMI). Dit is een online samenwerkingsplatform waar publieke en private professionals samenwerken aan projecten en programma's op het gebied van vernieuwende mobiliteit. De gerestylede website heeft een prettige look en feel en geeft een beter overzicht van de actualiteiten op de belangrijkste thema’s.
 
Kennisbank en Smart Mobility Academy
Nieuw op de site van DMI zijn de kennisbank en de Smart Mobility Academy. In de kennisbank wordt documentatie uit verschillende omgevingen gebundeld en overzichtelijk gearchiveerd. De Smart Mobility Academy biedt een overzicht van cursussen, opleidingen en andere (online) leervormen op het gebied van Smart Mobility. In het najaar worden ook vakken/opleidingen bij hbo’s en universiteiten toegevoegd aan deze leeromgeving.
 
Meer impact maken
Op 3 juni 2019 maakten minister Cora van Nieuwenhuizen, de gedeputeerden van de provincies en de wethouders van de vijf grootste Nederlandse steden een afspraak: we gaan meer massa en impact maken met Smart Mobility. Overheden zeiden toe om hun investeringen, beleid, kennis en werkwijzen te bundelen, om Smart Mobility slimmer en meer in samenhang te prioriteren en programmeren. Sindsdien zijn er diverse stapen gezet.
 
Binnen het programma Digitalisering Overheden zijn twee nieuwe overlegstructuren opgericht: De Regionale Data Teams (RDT) en het Landelijk Dataketen Overleg (LDKO). In de regionale datateams werken afgevaardigden van het landsdeel namens de inliggende gemeentes aan het produceren, beschermen en beheren van data. In het LDKO vindt de ambtelijke afstemming plaats over digitalisering.
 
Voortgang binnen programma’s
De belangrijkste ontwikkelingen vinden uiteraard in het werkveld zelf plaats. Zo is binnen het MaaS programma de TOMP-API ontwikkeld: een standaard voor uniforme gegevensuitwisseling tussen vervoerders en apps. Er is een overzichtskaart gemaakt van de verschillende tests met autonoom rijdende pods en shuttles. Er worden verschillende producten ontwikkeld om kennis en bewustzijn over digitale veiligheid te vergroten en er is een redeneerlijn opgesteld die wegbeheerders helpt om slimme keuzes te maken op het gebied van verkeersmanagement. Het overzicht van alle ontwikkelingen is terug te vinden op https://dutchmobilityinnovations.com.


CROW-directeur Pieter Litjens tijdens het eerste Directeurenoverleg Slim. 

Scroll naar boven