Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Trend: Opdrachtgevers en -nemers in 2020 positiever gestemd over samenwerking

04-03-2021

Opdrachtgevers en -nemers hebben hun samenwerking in 2020 over het algemeen positiever beoordeeld dan in 2019. Dat blijkt uit statistieken van de Past Performance-systematiek, de beoordelingssystematiek voor de GWW-sector. Roy Voorend, kenniswerker bij CROW, spreekt van een mooie trend en verwacht voor 2021 zelfs nog meer verbetering.

“Het aantal beoordelingen en het aantal gebruikers waren in 2020 erg positief”, zegt Voorend. “Je ziet dat samenwerking een steeds belangrijker aspect wordt in het bouwproces en dit verklaart dan ook de toename van het aantal gebruikers in 2020.” Dat een goede samenwerking niet altijd als even belangrijk werd bestempeld weet Voorend nog van een aantal jaar geleden. “De Past Performance-systematiek bestaat al sinds 2014. Maar opdrachtgevers- en nemers hadden hier toen minder animo voor dan nu. Regelmatig waren er hoge faalkosten omdat opdrachtgevers en -nemers andere niet dezelfde verwachtingen hadden. Bovendien kwam dit het werkplezier niet ten goede. Langzamerhand is men dit in gaan zien en werd daarmee het samenwerkingsaspect erkend als ‘nuttig’ in een bouwproject.”

Verleiding tot gesprek

Voorend benadrukt dat Past Performance meer is dan alleen het ‘simpel’ invullen van beoordelingsformulieren. “Met de tool wordt je eigenlijk structureel verleid om met elkaar in gesprek te gaan. Hierdoor komen niet alleen de vragen van het beoordelingsformulier aan de orde, maar geeft dit ook ruimte om andere zaken te bespreken. Eventuele obstakels of gevoeligheden worden transparant gemaakt en weggenomen. Als je weet waarom een samenwerking niet goed loopt, kun je samen acties ondernemen om dit te verbeteren. Dit leidt tot meer plezier in het werk, meer kwaliteit én tot lagere faalkosten.”

Gebruik bij aanbestedingen

Past Performance is een systematiek die vooral wordt toegepast bij onderhandse aanbestedingen. Voorend zegt hierover: “Dit ligt wel in de lijn der verwachtingen. Bij dit soort aanbestedingen gaat het om opdrachten onder ongeveer € 1.5M. Hierbij bepaalt de opdrachtgever zelf wie er mag inschrijven. Vaak nodigen opdrachtgevers partijen uit met wie zij al een goede relatie hebben. Om deze relatie te behouden en liever nog te verbeteren wordt er gekozen voor het toepassen van Past Performance.  Maar ook partijen die nog niet met Past Performance hebben gewerkt krijgen een kans om mee te doen bij de aanbesteding. Wat weer een positief effect heeft op de groei van het aantal Past Performance-gebruikers.”

RAW-contracten zijn het populairst voor het gebruik van Past Performance. Hier heeft Voorend een logische verklaring voor: “Bij RAW-contracten is er sprake van gunning op basis van laagste prijs. Dit komt omdat alle componenten van een project, van boutje tot moertje, tot in detail beschreven worden. Hier wordt de aanbesteding op gebaseerd. Dat zet het project en de samenwerking onder druk. Past Performance biedt hierbij uitkomst. Je komt met elkaar in gesprek, wat ervoor zorgt dat de samenwerking soepel blijft verlopen. Vechtcontracten krijgen hierdoor geen kans.”

Van Past Performance in 2020 naar Better Performance in 2021

Niet alleen is Voorend positief over de prestaties in 2020 van de Past Performance-systematiek. Volgens hem belooft 2021 een nog mooier jaar te worden voor de gebruikers. “We staan aan de vooravond van een professionaliseringsslag”, vertelt Voorend. “Past Performance wordt Better Performance!”

Door de samenwerking met Qfact kan de gebruiker binnenkort nog meer functionaliteit verwachten. Qfact ontwikkelde software waarmee de tool gebruikersvriendelijker wordt. “De verwachting is dat nieuwe software in maart gelanceerd wordt. Doordat het beheer van de tool in handen komt van Qfact, kunnen wij ons als CROW meer richten op het stimuleren van het gebruik en het toezien op het zorgvuldig gebruik van de systematiek.”

Voorend verwacht dat, mede dankzij de professionaliseringsslag, de systematiek er aankomend jaar nog meer gebruikers bij krijgt. “Een belangrijk voordeel van de Past Performance-systematiek is dat deze tot stand is gekomen in samenwerking tussen opdrachtgevers en -nemers. Daarnaast heeft Qfact een breed scala aan producten, waaronder applicaties die straks gekoppeld kunnen worden aan Better Performance. Denk hierbij aan kpi’s die niet met Past en Better Performance bepaald kunnen worden. Dit maakt de systematiek nog interessanter in het gebruik, wat we verwachten terug te zien in de cijfers.”

Over Better Performance

Wil je meer weten over Better Performance? Of de voorloper Past Performance? Meer informatie vind je op de pagina Past Performance op CROW.nl en in het nieuwsbericht Optimalisatie beoordelingssystematiek GWW-sector. Ook kun je contact opnemen met Roy Voorend via roy.voorend@crow.nl.

Scroll naar boven