Past Performance

Past Performance heeft als doel zowel het opdrachtgever- als het opdrachtnemerschap verder te professionaliseren. De systematiek omvat het meten en beoordelen van de zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer tijdens de uitvoering van de opdracht; op welke wijze wordt aan de contractuele verplichtingen voldaan? De focus ligt daarbij op houding en gedrag.

De voordelen

  • de kwaliteit van de samenwerking wordt al tijdens het project transparant gemaakt
  • tussentijdse beoordelingen maakt bijsturing mogelijk om samenwerking te verbeteren, beoordelingen komen dus niet als een verrassing achteraf
  • opdrachtnemers hebben meerdere malen de mogelijkheid om te reageren op de beoordeling en ook de opdrachtgever feedback te geven
  • opdrachtnemers worden steeds op dezelfde punten beoordeeld, doordat de systematiek door opdrachtgevers op uniforme wijze wordt toegepast
  • de beoordelingen en reacties van de opdrachtnemers zijn voor andere opdrachtgevers inzichtelijk
Zoekt u uitgebreide informatie over de systematiek?

Nieuws


Toon alles
Mét CROW onzichtbaar goed geregeld
Scroll naar boven