Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Geïntegreerde contracten in beheer en onderhoud

29-03-2021

Is er wel plek voor beheer- & onderhoudswerkzaamheden binnen een Geïntegreerd Contract? Waarom zou je überhaupt een geïntegreerd Contract hiervoor gebruiken? Kun je niet beter kiezen voor een RAW-overeenkomst? Over deze onderwerpen ging CROW-kenniswerker Mark Hofstede in gesprek met een groep opdrachtgevers en -nemers.

Geïntegreerde contracten vs. De Standaard

“Met geïntegreerde contracten kan je op een hoger abstractieniveau je praktijken beschrijven. Voor groenonderhoud, waar weinig standaarden voor zijn in de contracten, is dit dus goed toepasbaar. Je gebruikt hiermee de expertise van de markt”, zo omschrijft Wouter Ram van Rijkswaterstaat één van de voordelen.
 
Echter, wanneer een organisatie zelf veel kennis in huis heeft om een project te organiseren en uit te voeren, is af te vragen wat de toegevoegde waarde is. Ook kan een opdracht in al zijn facetten te vaag zijn voor een geïntegreerde contract. Jeroen Thomassen van Corvus Infra ziet bijvoorbeeld dat bewoners steeds mondiger worden: “Kijk naar het snoeien in een wijk, de ene bewoner vindt het prima omdat het meer licht oplevert, waar een ander het niks vindt omdat er te weinig groen is. Dit soort voorbeelden maken dat het via een geïntegreerde contract het voor de aannemer moeilijk kan worden om zijn werk te doen.”
 
Eveneens is het de vraag of geïntegreerde contracten de kleine opdrachtnemers niet buiten spel zet. “Deze kunnen niet altijd een UAV-GC goed interpreteren, terwijl een RAW voor hen geen probleem is. Maar bij standaardcontracten zie je juist dat er daarom kapot geconcurreerd wordt op bijvoorbeeld prijs ten opzichte van kwaliteit.”
 
Het onderschrijft nog maar eens het spanningsveld tussen de twee contractvormen.
 

Why?

Maar beheer via geïntegreerde contracten kan toch op andere manieren terrein winnen. Zo denkt de groep. Dat zit hem vooral op twee punten: de samenwerking en de expertise voor het invullen van de ‘waarom-vraag’.
“Het loont om op lange termijn te investeren in de samenwerking en daarmee vertrouwen”, aldus Wouter Ram. “En de succes van de samenwerking bepaalt het succes van het contract”, zo vult Simon Bos van idverde aan. Alle aanwezigen zijn het er mee eens dat geïntegreerde contracten, zeker voor lange termijn, goed helpt in de samenwerking.
 
Dit is vooral dankzij de expertise van de opdrachtnemer bij het invullen van de why, zo denkt Niek van Onna van Onna Infra Inzicht. “Opdrachtgevers moeten vooral bepalen wat en waarom ze iets willen in de openbare ruimte. Zo wil je dat een buurt een prettige, veilige omgeving is. Beschrijf dat op een bepaald abstractieniveau en koppel daar een budget aan. De opdrachtnemer heeft vervolgens de expertise om hier invulling aan te geven.”
 
Simon Bos vult het aan: “Wanneer je beeldmeetlatten gebruikt kan je aangeven dat het gras 5 centimeter hoog moet zijn. Maar eigenlijk maakt het voor de bewoner niet uit of het 4 of 6 centimeter is, als het maar netjes is. De aannemer moet handelen naar het beoogde idee van de opdrachtgever. Oftewel: dat de buurtbewoner tevreden is.”
Uiteraard zijn er de technische eisen waar rekening mee gehouden moet worden, “maar daarna kan je op het abstractie niveau komen dat het een geïntegreerd contract mag worden. Dan heeft het een toegevoegde waarde.”
 
Maar wat is nu uiteindelijk beter? Een standaard overeenkomst? Of een geïntegreerd contract? Die beslissing ligt bij de organisatie zelf. De contractkeuze moet weloverwogen zijn, evenals de samenwerking die je aangaat met de opdrachtnemer. Dit is een must voor het succes van een werk, ongeacht het type contract.
 

Rondetafelgesprekken

Dit rondetafelgesprek was georganiseerd om vanuit de markt spelende vraagstukken vrij te bespreken en inzichten te delen omtrent contracteren. Wil jij ook een keer aansluiten bij een gesprek? Meld je dan aan bij mark.hofstede@crow.nl. NB. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.
 
Voor de inzichten van dit gesprek bedanken wij: Niek van Onna (Onna infra inzichten), Jeroen Thomassen (Corvus Infra), Wouter Ram (Rijkswaterstaat), Bas Doms (Plein B), Simon Bos (idverde) en Harry Prinsen (Provincie Overijssel).
 

Meer weten?

Wil je meer weten over het Provinciaal Contracten Buffet? Bekijk dan de website.

Scroll naar boven