Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Rekenmodel SSK-2018 versie 2: 'Effectief, uniform en breed gedragen'

15-02-2021

In november 2020 lanceerde CROW een update van de Standaard Systematiek voor Kostenramingen (SSK) 2018. SSK biedt gebruikers de mogelijkheid ramingen te maken in een handig en werkend rekenmodel. Eind 2018 verscheen de publicatie, begin 2019 gevolgd door versie 1 van het rekenmodel en nu is een verbeterde versie van het rekenmodel gelanceerd.

Het vernieuwde rekenmodel vind je in de Kennismodule Kostenmanagement van CROW.

In de komende twee maanden vertellen drie specialisten over hun ervaring bij de realisatie van dit vernieuwde model. Als eerste spraken we met Ton de Vries, kostenadviseur bij Rijkswaterstaat, over onder meer  het belang van één uniform rekenmodel.

Waarom is het rekenmodel bij SSK-2018 onmisbaar?
“Als je alleen het boek SSK-2018 leest, valt er een aantal zaken in het grijze gebied. Dat gebied wordt afgedekt met een Excel rekenmodel dat SSK-afspraken onderstreept en nader toelicht. In dit rekenmodel vind je daarom ook afspraken die met vertegenwoordigers uit de gehele GWW-sector gemaakt zijn. Het rekenmodel SSK-2018 versie 2 biedt een effectief, uniform en breed gedragen rekenmodel."

Hoe is het rekenmodel tot stand gekomen?
“CROW gaf een belangrijke voorzet in de vorm van een conceptmodel. Vervolgens stelden we met ProRail een aantal aanscherpingen voor om door te voeren. Deze aanscherpingen hadden te maken met de presentatie en de mogelijkheid om de raming probabilistisch door te rekenen.”

Probabilistische doorrekening van kostenramingen
“Binnen SSK hebben we de afspraak dat we kostenramingen maken op basis van hoeveelheid en prijs. Naast mogelijke risico’s houden we rekening met spreidingen rond de hoeveelheden en prijzen. Afhankelijk van bijvoorbeeld grondstofprijzen of transportafstanden kunnen deze verschillen. De ontstane marges worden doorberekend in een ‘probabilistisch pakket’. Met dit pakket krijg je een SSK-raming met een bepaalde trefzekerheid en bandbreedte rondom het eindresultaat. Hoe meer je weet, hoe smaller de bandbreedte.”

Waarom zijn er bepaalde wijzigingen doorgevoerd?
“Het oorspronkelijkje rekenmodel SSK-2018 voldeed niet aan de mogelijkheid SSK-ramingen door te rekenen met de bestaande probabilistische software. Om dit probleem te tackelen hebben wij (RWS) samen met ProRail het vernieuwde rekenmodel ontwikkeld. Bij deze ontwikkelingen is zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen van andere gebruikers, denk aan provincies, grote gemeenten, waterschappen, diverse ingenieursbureaus, etc. Dit alles in nauwe samenwerking met CROW. Hiermee is een optimaal rekenmodel gemaakt die de gehele sector kan gebruiken.”

Er is ook een praktische cursus SSK-2018. Hoe helpt deze cursus de gebruiker op weg?
"Je kunt natuurlijk altijd alleen de publicatie lezen, maar middels een cursus word je op een praktische en enthousiaste wijze bijgeschoold. Je wordt meegenomen in de gehele systematiek en achterliggende SSK-2018 gedachte. Dat raakt altijd net even wat meer. Daarnaast creëert het verbinding met mensen uit je vakgebied met wie je eigen praktijkcases bespreekt."

Meer informatie

Wil je meer weten over de cursus SSK-2018? Bekijk dan de cursusdata en schrijf je in!

Over Ton de Vries

Ton de Vries is als kostenadviseur inmiddels al ruim 20 jaar werkzaam bij de Kostenpool van Rijkswaterstaat, een uitgebalanceerd team van 50 kostendeskundigen. Het team verzorgt kostenramingen voor rond de 150 projecten binnen Rijkswaterstaat ten behoeve van prognoses, budgetreserveringen, aanbestedingen en kostenadviezen. Belangrijk onderdeel van de werkwijze is dat alles op een uniforme manier gebeurt. Eén van die uniforme methodes is de SSK-systematiek. Namens de kostenpool is Ton vertegenwoordiger richting CROW. Hij is verantwoordelijk voor de kwaliteitsbewaking van kostenramingen binnen RWS. Daarnaast is hij betrokken bij een aantal grote landelijke projecten, waaronder SAA (Schiphol/Amsterdam/Almere) en ViA15.

Scroll naar boven