Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Twee jaar slimme voertuigen op toekomstbestendige wegen

15-12-2021

Met het webinar 'Slimme voertuigen op toekomstbestendige wegen’ op 15 december 2021 kwam een einde aan een tweejarig project over de betekenis voor wegbeheerders van rijtaakondersteunende apparatuur in de auto. Een terugblik.

Steeds meer motorvoertuigen beschikken over intelligente apparatuur die de weggebruiker helpt bij het verkeersveilig uitvoeren van de rijtaak. Voorbeelden zijn ‘advanced cruise control’ en ‘lane keeping systeem’ die ingrijpen als een voertuig een ander voertuig te dicht nadert of van de koers afwijkt, en ‘noodremsystemen’ die het voertuig afremmen bij een gevaarlijke situatie op de weg. Deze systemen staan bekend onder de noemer ‘advanced drivers assistance systems’, ofwel ADAS en dragen bij aan het verbeteren van de verkeersveiligheid.
 

ISA wordt verplicht

Een van de ADAS-functies die komende jaren verplicht wordt is de Intelligente Snelheids Assisent (ISA). Deze wordt in 2022 verplicht voor nieuwe voertuigmodellen die op de markt komen, en vanaf 2024 voor alle nieuwe voertuigen.
 
Voor de wegbeheerder is het belangrijk om te weten wat deze ontwikkelingen betekenen voor het beheer en het onderhoud van de wegen. ADAS-toepassingen halen hun informatie op uit de fysieke en digitale infrastructuur. Dan moeten in ieder geval de bebording en de markeringen op de weg ‘goed’ staan en digitaal op orde zijn. Dat vergroot de acceptatie van de nieuwe apparatuur door de gebruikers en daarmee kunnen beleidsdoelen beter worden gehaald.
 

Webinars in 2020 en 2021

In de CROW-publicaties Handreiking Intelligente Snelheids Assistent (ISA) en Rijtaakondersteunende systemen (ADAS) hebben deskundigen van (decentrale) overheden, kennisinstituten, adviesbureaus, bouwbedrijven, en de automotive sector het belang van ADAS/ISA geduid. En in een serie webinars in 2020 en 2021 zijn in het kader van het project ‘Slimme auto’s op toekomstbestendige wegen’ adviezen uitgebracht en aanbevelingen gedaan voor de wegbeheerders. Dat project is mogelijk gemaakt door het Kennispartnerschap Provincies en het Fonds Fysieke Leefomgeving.

Zodra ontwikkelingen leiden tot nieuwe inzichten en aanleiding geven om het handelingsperspectief van wegbeheerders te herzien, volgt een actualisatie. 
 
In het webinar van 15 december Slimme voertuigen op toekomstbestendige wegen kwamen de highlights uit het tweejarige project nog eenmaal over het voetlicht.

Scroll naar boven