Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Terugblik Webinar Intelligent Speed Assistance (ISA)

07-04-2021

Op dinsdag 6 april organiseerde CROW een online kennissessie over het onderwerp ISA. ISA staat voor  ‘intelligent speed assistance’ en is een van de rijtaak ondersteunende toepassingen die binnenkort verplicht worden op nieuwe voertuigen. Tijdens de webinar is ISA belicht onder een drietal invalshoeken.

1.    ISA in de Europese regelgeving

Vanaf juli 2022 is ISA verplicht op nieuwe voertuigmodellen en vananf 2024 op alle nieuwe voertuigen. Gert Blom van de gemeente Helmond heeft in zijn presentatie de nieuwe regelgeving uitgelegd en geplaatst in de context van de roadmap naar ‘automatisch rijden’, en het belang daarbij van de ontwikkeling van zgn. ‘automated functions’, zoals ISA. Hij constateerde dat de samenwerking tussen ‘automotive’ en de (lokale) overheid hard nodig is.
Bekijk hier de presentatie: ISA in de Europese regelgeving

2.    Human factors en ISA

Wouter van den Berghe van het Vias Institute te Brussel ging in zijn presentatie in op de gebruikersacceptatie van ISA. Hij onderzoekt hoe het draagvlak voor ISA verder te vergroten en constateert daarbij dat met name onder Nederlanders het draagvlak relatief laag is. Daarnaast gaat hij in op de dilemma’s waar een weggebruiker tegenaan kan lopen maar dat het loont om deze weerstanden weg te nemen. 
Bekijk hier de presentatie: Het perspectief van weggebruikers op ISA


3.    ISA en de wegbeheerder

Tot slot ging Peter Morsink van RHDHV in op hoe de wegbeheerder kan bijdragen. Aan de hand van praktijkvoorbeelden is uitgelegd wat de wegbeheerder zelf kan doen, en veel lijkt ‘no-regret’ te zijn, zoals het bordenareaal op orde! Borden vormen het juridisch kader maar ISA lijkt toch vooral geholpen bij het digitaal beschikbaar stellen van snelheidsdata. Regionale samenwerking en samenwerking met de markt ligt hierbij voor de hand en hebben een versterkende werking. Een pay off voor wegbeheerders is dat een goed renderend ISA goed is voor de verkeersveiligheid en op termijn zou ISA kunnen leiden tot minder investeringen in fysieke snelheidsremmende maatregelen. Wat houdt je nog tegen?
Bekijk hier de presentatie: ISA en de wegbeheerder

Een levendige chat leverde veel uitwisseling en discussie op tijdens en tussen de presentaties. De discussie werd geleid door Marco van Burgesteden, CROW.

Bekijk hier het webinar terug:


 

Scroll naar boven