Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

VIDEO: Dit helpt jou je organisatiewaarden te bepalen

19-04-2021

CROW heeft in samenwerking met Antea het project 'organisatiewaarden' afgerond.


In coalitieprogramma’s en beleidsplannen worden vele (organisatie)waarden benoemd waar de (decentrale) overheid, de ambtelijke organisatie, mee aan de slag wil. Provincies en gemeenten bedenken meestal zelf een omschrijving voor deze organisatiewaarden en bedenken ook zelf hoe hiervoor een meetbare doelstelling kan worden benoemd. Organisatiewaarden zijn vaak moeilijk meetbaar en ook moeilijk te monitoren. Maar probeer maar eens een doelstelling als: ‘impuls geven aan duurzaamheid’ concreet en meetbaar te maken in de vervolgfasen van het assetmanagementproces. Daarbij valt er meer waarde te halen uit het delen van kennis en ervaringen tussen overheidsorganistatie zodat men van elkaar kan gaan.
 
Wat dus eigenlijk ontbreekt is een gemeenschappelijke taal  voor deze organisatiewaarden, om vorm te kunnen geven aan de invulling van de diverse grote thema’s, zoals klimaatadaptatie, duurzaamheid, energietransitie, circulaire economie etc. Het vertalen van thema’s uit bijv. een coalitieakkoord blijkt niet eenvoudig te zijn. Met dit kennisproduct willen we (decentrale) overheden helpen met vormgeven van deze thema’s, waarna iedereen weet wat ermee wordt bedoeld en hoe je ervoor meetbare doelstellingen kan benoemen.
 
Met behulp van dit project willen we het makkelijker maken voor de provincies en gemeenten om (organisatie)waarden op strategisch niveau naar de projecten op operationeel niveau te vertalen, incl. de tactische stap ertussen. Doel van dit project is om een gemeenschappelijke taal te maken voor de organisatiewaarden die provincies en andere overheidsorganisaties kunnen benoemen, en met welke KPi’s de doelstelling concreet en meetbaar gemaakt kunnen worden.

De organisatiewaarden-matrix is terug te vinden in de Kennismodule Assetmanagement.

Scroll naar boven