CROW Academie: vanaf 10 mei weer cursussen op locatie. Lees meer

Nieuwe versie Generieke ILS en stappenplan Productspecificaties

13-04-2021

Samenwerken aan projecten in de openbare ruimte en infrastructuur gaat beter als projectinformatie uitwisselbaar, gestructureerd, eenduidig, correct, volledig en herbruikbaar is. De Generieke Informatieleveringsspecificatie (ILS) draagt hieraan bij. Afgelopen februari is versie 2 gelanceerd.

De ILS uniformeert de data uitwisseling tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. In versie 1.0 stonden de eisen voor het uitwisselen van informatie in aparte hoofdstukken. Bepaalde hoofdstukken gingen over het uitwisselen via de ‘eenvoudige manier’, bijvoorbeeld via GIS of tabellen, en andere hoofdstukken gingen over het uitwisselen via BIM-technieken, zoals Linked Data en informatiecontainers. Sommige eisen stonden er daarom dubbel in. De hoofdstukken zijn nu samengevoegd, waardoor de eindgebruiker in één oogopslag kan zien welke eisen relevant zijn voor het betreffende project.

Productspecificaties

De Generieke ILS bevat eisen die verwijzen naar productspecificaties. Hiermee kan de opdrachtgever een specifieke invulling geven aan de informatieleveringscyclus, instructies en formats. Een productspecificatie beschrijft hoe en wanneer er geleverd moet worden. Per organisatie en per project kan een afweging gemaakt worden welke productspecificatie je toepast in een ILS.

Het opstellen van een productspecificatie gaat over het beantwoorden van de wie-, hoe-, wat-, wanneer-vraag voor een bepaalde informatievraag bij het uitwisselen van informatie. Om je hierbij te helpen, hebben we een stappenplan opgesteld.

Download het stappenplan

Meer weten?

Wil je meer weten over de Generieke ILS en Productspecificaties? Lees dan de blog ‘Generieke Informatieleveringspecificatie vs. Productspecificaties’ of ga naar de pagina Provinciale Generieke Informatie Levering Specificatie (ILS)

Scroll naar boven