Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Generieke Informatieleveringspecificatie vs. Productspecificaties

09-04-2021
De Provincies, gemeente Amsterdam en gemeente Rotterdam hebben hun krachten gebundeld, en een model voor een generieke ILS opgesteld. Eind 2019 is de Generieke Informatielevering Specificatie (ILS) gepubliceerd. Door het toepassen van een generiek model wordt deze (uiteindelijk) herkenbaar voor de gebruiker, en is daardoor gemakkelijker te interpreteren. Maar hoe ga je om met organisatiespecifieke eisen? En hoe stel je deze eisenspecificaties op? Afgelopen half jaar heeft de werkgroep ILS Productspecificaties zich gebogen over deze vraagstukken.
 

Waarom een Informatie Levering Specificatie?

Gedurende de hele life-cycle van een object (asset) heeft de opdrachtgever betrouwbare en actuele informatie over het object nodig. Meerdere partijen, zowel intern als extern, zullen informatie uitwisselen tijdens de gehele asset life-cycle.

Om er voor te zorgen dat informatie in een project eenduidig en tijdig wordt uitgewisseld wil je duidelijke afspraken hebben over deze informatieuitwisseling. Dit kan je doen door middel van een Informatie Levering Specificatie (ILS). De ILS is een document met eisen, en wordt onderdeel van het contract tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer.
 

Welke mogelijkheden biedt de generieke ILS voor organisatiespecifieke eisen?

Door middel van aanvullende eisen en wensen kan voldaan worden aan specifieke projectbehoefte van iedere organisatie. In de Generieke ILS wordt verwezen naar verschillende eisenspecificaties met eisen aan de op te leveren gegevens, die specifiek voor de betreffende opdrachtgever gelden. Deze eisenspecificaties bieden de opdrachtgever de mogelijkheid een specifieke invulling te geven aan de informatieleveringscyclus, instructies, formats en productspecificaties.
 

Wat is het verschil tussen een ILS en een Productspecificatie?

Globaal kan er gezegd worden dat de ILS beschrijft wat er geleverd moet worden en de eisenspecificaties beschrijven hoe- en wanneer dit geleverd moet worden. Er is bewust gekozen voor deze splitsing zodat er per organisatie en per project een afweging gemaakt kan worden welke onderdelen wel en niet relevant zijn. Per hoofdstuk in de ILS worden verschillende productspecificaties benoemd. Ter illustratie: In hoofdstuk Tekeningen en Documenten wordt verwezen naar de “Productspecificatie Documentatie Areaal” en in het hoofdstuk Geodetische eisen wordt onder andere verwezen naar “Productspecificatie Inrichtings- en beheerplan”.

De ILS bestaat in totaal uit zeven hoofdstukken met onderliggende paragrafen. In totaal zijn er 25 verschillende eisenspecificaties opgenomen verdeeld over het totale document. Je kan als organisatie zelf bepalen welke hoofdstukken- en paragrafen uit de ILS je van toepassing verklaard.
 

Een stappenplan voor het opstellen van een productspecificatie

Het opstellen van een productspecificatie gaat over het beantwoorden van de wie-, hoe-, wat-, wanneer-vraag voor een bepaalde informatievraag bij het uitwisselen van informatie. Samen met de werkgroep ILS Productspecifcaties zijn de verschillende vragen en stappen inzichtelijk gemaakt en omgezet naar een voor het opstellen van een dergelijke productspecificatie. Bij een productspecificatie gaat het meestal om het herformuleren/structureren van een bestaande informatievraag óf over het ontwikkelen van een compleet nieuwe informatievraag. Met beide ontwikkelingen is rekening gehouden in dit stappenplan.

Download het stappenplan
 

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit bericht
Abonneer
 Security code
Scroll naar boven