Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

“CROW-CUR Inspectiehandboeken beschrijven de meest actuele kennis uit 400 jaar Nederlands bouwkunst"

01-09-2020

In de werkgroep Inspectie en Advies Civiele Kunstwerken is enkele jaren geleden besloten dat er ook handboeken moeten komen voor het materiaal hout en installaties. Deze twee nieuwe handboeken zijn nu gereed. Na alle ervaring met de CROW-CUR 117, die sinds 2015 wordt gebruikt, is besloten om enkele belangrijke wijzigingen in deze aanbeveling door te voeren in een herziene uitgave. Zo zijn nu bijvoorbeeld eisen aan de inspecteur opgenomen en verschillende teksten aangescherpt ten behoeve van een eenduidige interpretatie. Paul Copier, Hoofd adviesgroep Assetmanagement Infra Objecten & Installaties, vertegenwoordigt naast zijn werkgever Arcadis ook het Inspectieplatform van de NVDO. Als één van de initiatiefnemers van de CUR-Aanbeveling en de bijbehorende handboeken heeft hij een actieve rol gespeeld bij de totstandkoming van de CROW-CUR 117 en de Inspectiehandboeken. In dit artikel blikken we samen met Copier terug over zijn bijdrage hieraan.

Minimale kwaliteit
Vanuit de warhoop van uitvragen in het verleden, waarbij keer op keer weer een verschillende interpretatie werd gegeven aan het uitgevraagde, ontstond geen goed level playingfield in de markt. Om die reden vond Copier het belangrijk betrokken te zijn bij de totstandkoming van de CROW-CUR 117 en de Inspectiehandboeken. “Aanbiedingen schoten alle kanten op en het geleverde was vaak anders dan de opdrachtgever had beoogd bij de uitvraag. Dit laatste leidde tot veel discussies in contracten”, vertelt hij. Daarom is destijds besloten om zowel de opdrachtgevers als de opdrachtnemer minimale aanbevelingen mee te geven in wat je van elkaar mag verwachten op het gebied van aan te leveren producten en diensten en de minimale kwaliteitseisen. “De handboeken en Aanbeveling geven een mooi naslagwerk van schademechanismen om deze kwaliteit naar een hoger plan te brengen. Hopelijk voorkomen we zo ook verkeerde adviezen! Kortom: de CROW-CUR 117 en de Inspectiehandboeken zorgen voor betere adviezen, minimale kwaliteit van rapportages en inzet van personeel, beter begrip van uitvragen en een leven playingfield tussen aanbieders onderling”, vult Copier aan.
 
Ondergeschoven kindje
Daarnaast speelt er nog een andere factor mee die maakt dat Copier betrokken wilde zijn bij het tot stand brengen van de handboeken: “Dit is vaak een ondergeschoven kindje. Het betaalde werk gaat immers voor in drukke tijden. Toch weten we met een grote groep experts tot een juiste afweging te komen van wat wel en niet in de handboeken hoort. Op zich al een prestatie!”, vertelt Copier trots. Daarnaast levert het ook een stukje uniformiteit en standaardisatie op in de wereld van assetmanagement en beheer en onderhoud. “Handig nu we aan de vooravond van veel instandhoudingsadvisering op onze civiele, maar vooral ook werktuigbouwkunde en elektronische infra-onderdelen staan. De vervangings- en renovatieopgave (VenR) is groot!”, voegt Copier toe.
 
Naslagwerk
Volgens Copier is de CROW-CUR 117 in principe voor iedereen en begint de Aanbeveling zelfs buiten de infra zijn weg te vinden. “Toch is de Aanbeveling geschreven voor inkopers, opdrachtgevers, beheerders, ingenieursbureaus, aannemers, beleidsmakers, assetmanagers, maintenance engineers, adviseurs en inspecteurs. De bijbehorende handboeken zijn vooral geschreven voor de adviseur, inspecteur en beheerder om als naslagwerk bij hun bevindingen te dienen”, aldus Copier.
 
Daarnaast zijn de CROW-CUR 117 en haar handboeken ook goed bruikbaar voor het onderwijs of bijscholing. “Sterker nog, tot voor kort werd dit ook besproken bij de cursus Betonverenging! Helaas was daar te weinig animo voor en is dit stopgezet”, vertelt Copier.
 
Een verzameling van veel informatie
Qua positie van de Aanbeveling ten opzichte van andere regelgeving en handboeken, is deze Aanbeveling meer een richtlijn. De richtlijn gaat dan over hoe je modulair een opdracht of aanbieding kunt insteken, afhankelijk van je informatiebehoefte: “Daarbij wordt ook verwezen naar wet- en regelgeving, handboeken, NEN-normen, etc. De handboeken van de CROW-CUR zijn een verzameling van veel informatie uit heel veel boeken. Misschien wel een korte inkijk in de 400 jaar Nederlands bouwkunsten”, aldus Copier.

De publicaties Inspectie van CROW-CUR voor de GWW-sector bestaan uit deze reeks:

  1. CROW-CUR Aanbeveling 117:2020 – Inspectie en Advies Civiele Kunstwerken (vervangt CUR-Aanbeveling 117 uit 2015)
  2. CROW-CUR Handboek Inspectie Hout
  3. CROW-CUR Handboek Inspectie Elektrotechnische en Werktuigbouwkundige Installaties (E&WI)
  4. CROW-CUR handboek Inspectie Staal
  5. CROW-CUR handboek Inspectie Beton
  6. CROW-CUR handboek Inspectie Metselwerk
  7. CROW-CUR handboek Inspectie Voegovergangen
  8. CROW-CUR handboek Inspectie Opleggingen
  9. CROW-CUR handboek Binnenstedelijke Kademuren
Daarnaast biedt CROW cursussen aan over Inspectie.

Scroll naar boven