CROW Academie: vanaf 10 mei weer cursussen op locatie. Lees meer

Binnenstedelijke kademuren

 • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
 • Soort:Eenmalige aanschaf
 • Druk:0
 • Artikelnummer:CRW 649.14
 • Thema: Waterbouw

Dit handboek biedt een duidelijk handvat voor inspectie, beheer en onderhoud en geeft een overzicht van de ontwikkeling van stedelijke kademuren in de loop der tijd, beschrijft de hoofdvormen in Nederland, beschrijft de stappen voor het beoordelen van bestaande kademuren op aanpassing, vernieuwing of handhaving.

 
€ 139,00
excl. 9% btw
 • Kademuren zijn niet alleen te vinden in de grote zeehavens, maar ook in tal van binnensteden. Vaak zijn het eeuwenoude constructies in metselwerk, gefundeerd op houten palen. De constructies functioneren vaak nog zonder problemen, maar er worden ook gebreken geconstateerd en recent was zelfs sprake van een instorting. Dit onderstreept de noodzaak van een eenduidige veiligheidsfilosofie voor ontwerpers. Het nieuwe handboek ‘Binnenstedelijke kademuren’ voorziet daarin, en biedt ook een duidelijk handvat voor inspectie, beheer en onderhoud.

  Dit handboek biedt een duidelijk handvat voor inspectie, beheer en onderhoud en:

  • geeft een overzicht van de ontwikkeling van stedelijke kademuren in de loop der tijd,
  • beschrijft de hoofdvormen in Nederland,
  • beschrijft de stappen voor het beoordelen van bestaande kademuren op aanpassing, vernieuwing of handhaving.
   

  Hierbij komen de geschiedenis van het gebruik, inspectie, omgeving, milieu en de technische randvoorwaarden aan bod.

  Erratum

  Paragraaf 4.2.4 “Belasting door boomwortels” is herzien. Op basis van nieuwe inzichten en ervaringen heeft de werkgroep “Ontwerp en uitvoering” van Platform Binnenstedelijke Kademuren een herziene versie opgesteld, die leidt tot een meer economischer aanpak en resultaat van de belasting door boomwortels. Deze herziening is verwerkt in de online versie van het handboek. Mocht u nog niet beschikken over de herziene paragraaf, download deze dan hier.

 • Titelpagina
  Voorwoord
  Samenvatting
  Summary
  1 Inleiding
  2 Beheer, onderhoud en inventarisatie
  3 Inspectie
  4 Toetsing en afwegingskader
  5 Herstel of nieuwbouw
  6 Uitvoering
  Bijlage 1 Stroomschema toetsingsmethodiek
  Bijlage 2 Waarderingstabel monumentale waarde
  Bijlage 3 Partiële factoren - nieuwbouw
  Bijlage 4 Partiële factoren - herstel/verbouw
  Bijlage 5 Partiële factoren – bestaande bouw
  Bijlage 6 Literatuur
Scroll naar boven