CROW Academie: Alle cursussen gaan zo veel mogelijk online door. Meer informatie

Vul de klimaatenquête in

27-10-2020

Klimaatverandering heeft invloed op onze leefomgeving. Veel gemeenten zijn bezig om te kijken hoe zij maatregelen in de openbare ruimte kunnen treffen om minder last te hebben van hitte, droogte en wateroverschot.

Met deze enquête wil CROW verkennen in hoeverre het lukt om daadwerkelijk maatregelen te treffen in de buitenruimte, wat eventuele problemen daarbij zijn, en hoe CROW en haar samenwerkingspartners kunnen helpen. Jouw antwoorden worden gebruikt om invulling te geven aan een landelijk kennisprogramma voor klimaatadaptatie.

Deze enquête bevat totaal 17 (grotendeels) meerkeuzevragen. Invullen duurt ongeveer 6-8 minuten. Bij voorbaat dank voor jouw medewerking.

Naar de enquête

Scroll naar boven