Notitie verkeersmaatregelen rond opstarten basisonderwijs 11 mei 2020

08-05-2020

Als één van de eerste versoepelingen van de coronabeperkingen wordt op 11 mei 2020 het basisonderwijs weer opgestart. Wat kunnen gemeenten doen om het gebied rond scholen zo in te richten dat het mogelijk is een veilige afstand aan te houden bij het komen en gaan naar de basisschool.

Op 11 mei gaan de basisscholen, de kinderdagverblijven en de buitenschoolse opvang weer (deels) open. De notitie - die is opgesteld door CROW-Fietsberaad, GMNIRuimte voor lopen en de Tour de Force - richt zich vooral op wat gemeenten kunnen doen om het gebied rond scholen zo in te richten dat het voor ouders en kinderen mogelijk is een veilige afstand aan te houden bij het komen en gaan naar de basisschool.

Voor de concrete invulling per school zijn in de eerste plaats de scholen zelf verantwoordelijk. Voor de afwikkeling van het haal- en brengverkeer heeft de school echter in veel gevallen wel de medewerking en deskundigheid van de gemeente nodig.
 

Schoolstraat

Met een schoolstraat zijn veel van de aanbevelingen in te vullen. Een schoolstraat is immers bedoeld om de verkeerschaos in de omgeving van scholen te beperken door de straat aan het begin en het einde van de schooldag een half uurtje af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer. In krappe situaties zou het ook verboden kunnen worden om te fietsen.

Gemeenten kunnen ook kijken naar de corona-veiligheid van schoolroutes. En dan gaat het bijvoorbeeld over de verruiming van de opstelruimtes bij het oversteken en aanpassingen van de groentijden voor voetgangers en fietsers.

Bij dit alles is het nuttig te weten dat als een gemeente kiest voor tijdelijke verboden (bv inrijverbod of parkeerverbod), men hiervoor geen verkeersbesluit hoeft te nemen.
 

Meedenken of feedback delen

De notitie moet volgens de opstellers beschouwd worden als een eerste versie. Aanvullingen en verbeteringen zijn van harte welkom via fietsberaad@crow.nl. Daarnaast is men zeer geïnteresseerd in praktijkvoorbeelden, die kunnen dienen ter inspiratie voor andere gemeenten.
bb

Download

De notitie is gratis te downloaden in de kennisbank van CROW Fietsberaad. Klik hier om naar de kennisbank te navigeren.

Scroll naar boven