CROW Academie: Alle cursussen gaan zo veel mogelijk online door. Meer informatie

Meld je nu aan voor het webinar Asfalt-Impuls op 9 september 2020

14-07-2020

Afgelopen 25 maart zou in het Bouw & Infra Park in Harderwijk de werkconferentie Asfalt-Impuls plaatsvinden. De bijeenkomst is helaas komen te vervallen in verband met corona-maatregelen. Om de stand van zaken van het programma toch te kunnen delen met de asfaltsector is de werkconferentie vervangen door een webinar. De gratis webinar vindt plaats op woensdagmiddag 9 september a.s..

In het programma Asfalt-Impuls totaal wordt in acht projecten gewerkt aan het bereiken van de doelstelling van het programma: ‘Verdubbeling gemiddelde levensduur van onze asfaltwegen, halvering spreiding in levensduur, halvering CO2-productie, tegen gelijke of lagere kosten’.
 
In de webinar worden de tussenresultaten van een aantal projecten toegelicht en wordt ingegaan op hoe we samen bovenstaande doelstelling gaan bereiken.
 
Meedoen?
De webinar staat open voor alle professionals die werkzaam zijn op het gebied van ontwerp, productie, aanleg en beheer van wegverhardingen. Hier vind je meer informatie over het programma Asfalt-Impuls en de lopende projecten.

Inschrijven bijeenkomst

Scroll naar boven