CROW Academie: vanaf 10 mei weer cursussen op locatie. Lees meer

CROW Past Performance draagt bij aan betere relatie tussen opdrachtgever en -nemer

18-12-2020

Inmiddels werken ruim 100 gemeenten, provincies en waterschappen met de CROW Past Performance-systematiek. Deze systematiek maakt het mogelijk om elkaar wederzijds te beoordelen tijdens de uitvoering van een opdracht.

De kwaliteit van het geleverde werk is eenvoudig te beoordelen, maar hoe krijg je een goed beeld van de samenwerking? Had de opdrachtnemer het omgevingsmanagement in orde? Hoe was de deskundigheid en in hoeverre dacht de opdrachtnemer mee met de opdrachtgever? De Past Performance-systematiek stuurt op het verbeteren van de samenwerking door het gesprek aan te gaan op basis van de kansen uit de wederzijdse beoordelingen.

Beter samenwerken

Past Performance is voortgekomen uit de wil om aannemers, adviseurs en opdrachtgevers aan te zetten om beter samen te werken. Roy Voorend, kenniswerker bij CROW licht toe: “Vanaf de start van een project wordt er daarom al overlegd: wat gaat er goed, wat kan beter? Zo krijgt iedere partij beter inzicht in wat de andere partij nou eigenlijk wil. Het voorkomt daardoor fouten en faalkosten en verhoogt het werkplezier. En door met een vaste systematiek te werken, kan je opdrachten en de prestaties van opdrachtnemers en -gevers met elkaar vergelijken.
 
“Het gaat dus juist niet over de kwaliteit van het geleverde werk of de prijs van het werk. Dat zijn afspraken die in het bestek en de aanbesteding worden gemaakt. Bij Past Performance gaat het om het proces en wordt de samenwerking, houding en gedrag, tussen opdrachtnemer en opdrachtgever beoordeeld en onderling besproken en verbetert.”

Verbetering eigen processen

Voorend benadrukt dat het niet gaat om een zwarte lijst van slecht presterende aannemers. “Het systeem is niet bedoeld om mensen buitenspel te zetten. Opdrachtnemers kunnen dit juist als middel gebruiken om hun eigen processen beter op orde te krijgen. We zien dat aannemers Past Performance meenemen in hun eigen organisatie en werkwijze. Dat is ook nuttig: uiteindelijk wordt een goed presterende aannemer beloond.”

In 2014 kwam de Past Performance-systematiek in beheer bij CROW. Voorend zegt hierover: “Samen met de sector ontwikkelden we het systeem door voor landelijk gebruik. Een belangrijke stap daarin is het verbeteren van de vragenlijsten. De huidige ontwikkelingen staan in het teken van een betere balans in het systeem tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers.”

Om dit te realiseren werkt CROW samen met Qfact, een bedrijf dat software-oplossingen ontwikkelt voor de bouw- en infrasector. Voorend: “Doel van de samenwerking is een beter functionerende website, waar ook opdrachtnemers gebruik van kunnen maken. Zo hopen we begin 2021 de stap te kunnen maken van Past naar Better Performance.

Van nice-to-have naar need-to-have

Met deze professionaliseringsslag is de Past Performance-systematiek niet meer alleen nice-to-have voor bijvoorbeeld organisaties en instanties die de kansen van goed samenwerken optimaal willen benutten. Voorend: “Het is need-to-have geworden vanuit het oogpunt dat samenwerking een belangrijke succesfactor in projecten is. Daarmee is de systematiek een wezenlijk onderdeel geworden van het werkproces.

Meer informatie

Heb je vragen naar aanleiding van dit bericht of wil je meer weten? Lees meer op de pagina Past Performance of neem contact op met Roy Voorend via roy.voorend@crow.nl.

 

Scroll naar boven