Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

EC Rail bereidt drie projecten tramveiligheid voor

20-04-2020

Het Expertisecentrum Rail (EC Rail), waarvan CROW het projectmanagement doet, heeft drie nieuwe projecten in voorbereiding die later dit jaar en volgend jaar klaar zijn. Ze vloeien voort uit twee themasessies met tramveiligheidsdeskundigen die eerder dit jaar zijn gehouden. Het gaat om een Richtlijn Inpassing tram in stedelijk gebied, een Raildata-analyse verkeersincidenten en een project Herkenbaarheid tram. Doel van de drie projecten is om het tramvervoer nog veiliger te maken dan het al is.

Voor de inpassing van de tram in stedelijk gebied heeft CROW in 2007 een 'leidraad' gepubliceerd. Die is minder streng is dan een 'richtlijn' die CROW uitbrengt. Voor andere vervoerwijzen gelden wel al richtlijnen. Daarmee staat de tram vaak ‘achteraan’ in de rij, terwijl liefst 25,6 procent van alle ritten in het regionale ov met de tram worden gemaakt. De tram komt ook al niet voor in Duurzaam Veilig Wegverkeer.
Om de tram zo goed mogelijk in te passen in de stad en veilig en snel te laten rijden, moet de tram een duidelijke positie hebben ten opzichte van het overige verkeer. Daarom willen de leden van EC Rail (de opdrachtgevende overheden voor tram en metro) een stevige richtlijn die helderheid geeft. De leidraad uit 2007 is bovendien verouderd.
 
Ongevalsdata
Het tweede project is een data-analyse van ongevallen met de tram. Wat zijn de meest voorkomende oorzaken? De (on)zichtbaarheid van de tram, de fietsers- en voetgangersstromen, een onduidelijke inrichting van de ruimte, gebrek aan kennis bij verkeersdeelnemers, onbekendheid met waarschuwingslichten en -signalen, of spelen andere oorzaken een rol?
De RET stelt data van het Rotterdamse tramsysteem beschikbaar, waarmee een adviesbureau eerder een analyse verrichtte naar de gevolgen van ongevallen. Nu gaat het er om de oorzaken van ongevallen te achterhalen en de analyse uit te breiden met de data van andere railsteden. Het project moet inzicht geven in hoofdoorzaken en patronen in de incidenten, om ongelukken waarbij trams zijn betrokken zoveel mogelijk te voorkomen.
 
Herkenbaarheid tram
Andere verkeersdeelnemers herkennen de tram vaak niet als een speler waar je rekening mee moet houden in het verkeer. Daarom moet de herkenbaarheid van de tram worden vergroot, zodat hij zich onmiskenbaar onderscheidt van het overige verkeer. Het resultaat moet een positieve uitstraling zijn. Niet: de tram is gevaarlijk. Maar: lightrail is een belangrijke oplossing voor de mobiliteitsvraagstukken in de stedelijke omgeving. Daarbij geldt dat een railvoertuig zwaar is, een lange remweg heeft en dus een uitzonderingpositie verdient.
Ook de zichtbaarheid van de tram is van belang. Een nationale standaard zoals voor brandweerauto’s en ambulances zou soelaas kunnen bieden. Het beplakken met reclame komt de herkenbaarheid van de tram niet ten goede. Getwijfeld wordt aan de kleuren van R-net die met name in schemer en donker niet bijdragen aan de zichtbaarheid van de tram.
 
Het Expertisecentrum Rail houdt zich behalve met veiligheid ook bezig met onder andere assetmanagement, beheer en onderhoud, toegankelijkheid en anticiperen op nieuwe wetgeving zoals over geluid in de Omgevingswet.
 

Scroll naar boven