Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Stappenplan iVRI: Handreiking voor wegbeheerders

14-10-2019

Op veel kruispunten, zowel in drukke binnensteden als ook op de omliggende wegen, doen zich problemen voor als het gaat om verkeersveiligheid, leefbaarheid en/of doorstroming. Verkeersregelinstallaties kunnen vanwege hun flexibele programmeerbaarheid een belangrijke bijdrage leveren aan het verminderen van dergelijke problemen in stedelijke gebieden en concreet bijdragen aan de beleidsdoelen van overheden. De intelligente verkeersregelinstallatie (iVRI) geeft wegbeheerders veel mogelijkheden om op basis van beleid de verkeersafwikkeling op het wegennet positief te beïnvloeden.

Naast het regelen van het verkeer wisselt een iVRI ook informatie uit met weggebruikers, als onderdeel van de keten waarin voortdurend data wordt uitgewisseld. Weggebruikers kunnen worden geïnformeerd en geadviseerd (de mogelijkheid om met een iVRI te Informeren), aan doelgroepen als nood- en hulpdiensten, openbaar vervoer en vrachtverkeer kan prioriteit worden gegeven (de mogelijkheid om met een iVRI te Prioriteren) en een iVRI ontvangt informatie om beter en voorspelbaarder te regelen (de mogelijkheid om met een iVRI te Optimaliseren).
 
Een iVRI vraagt wel een andere manier van werken van wegbeheerders. Doordat de iVRI “aan het internet” hangt en data stuurt en ontvangt is er aandacht nodig voor privacy en cyber security en ook voor ICT. Ook is er een nauwkeurige beschrijving nodig van het kruispunt zelf, inclusief lijnen en lussen in een zogenaamd topologiebestand. Door al deze nieuwe mogelijkheden is het configureren van een iVRI ook complexer dan voorheen.
 
Wegbeheerders en leveranciers die de afgelopen periode al intensief met de ivri bezig zijn geweest,hebben hiermee inmiddels veel ervaring opgedaan. Er is een standaard verwerkersovereenkomst gemaakt i.r.t. privacy, er is een webapplicatie beschikbaar om een iVRI gemakkelijk aan een internetportaal te kunnen koppelen en er is tooling ontwikkeld voor het grotendeels automatisch maken van topologiebestanden. Ook zijn er veel landelijke standaarden afgesproken om te garanderen dat de werking van iVRI’s overal in Nederland hetzelfde is voor weggebruikers, nood- en hulpdiensten, openbaar vervoer, vrachtverkeer en straks ook automobielfabrikanten.
 
Al deze ervaringen zijn nu gebundeld in een praktische handreiking voor wegbeheerders: het Stappenplan iVRI. In 5 praktische stappen wordt een wegbeheerder begeleid bij het realiseren en in beheer nemen van een iVRI.
 
Het Stappenplan iVRI is ontwikkeld door CROW i.s.m. wegbeheerders en het ministerie van IenW en gratis beschikbaar op de CROW website. Op deze CROW website zijn ook alle landelijke IVRI standaarden te vinden.
 

Scroll naar boven