Landelijke iVRI standaarden

In het Innovatiepartnership ‘Talking Traffic’ hebben bedrijven en wegbeheerders binnen internationale standaarden gezamenlijk specificaties en koppelvlakken vastgelegd voor intelligente verkeersregelinstallaties (iVRI’s) binnen de waardeketen van overheden, iVRI leveranciers, cloud en service providers die is opgezet in Talking Traffic.

De standaarden op deze website zijn vastgesteld door de publiek private Strategic Committee ‘Borgen en beheren iVRI standaarden en producten’ en gelden voor alle bedrijven en overheden die in Nederland (willen gaan) werken aan iVRI’s en de Talking Traffic keten. Voor het wijzigen van deze standaarden is een landelijk proces ingericht waarin tijdelijke werkgroepen met deskundigen de wijzigen uitwerken, de Change Advisory Board op basis van vooraf vastgelegde toetscriteria een advies formuleert aan de Strategic Committee en de Strategic Committee deze wijzigen vaststelt. CROW legt door de Strategic Committee vastgestelde standaarden vast in CROW publicaties en plaatst deze op deze website.

UAV-GC eisen iVRI’s

Om de vastgestelde landelijke standaarden voor iVRI’s ook eenduidig op te kunnen nemen in geïntegreerde contractvormen, worden deze iVRI standaarden  opgenomen in de UAV-GC eisen voor geïntegreerde contractvormen. In deze UAV-GC eisen en de hiermee op te stellen contracten wordt naar deze iVRI standaarden verwezen met de term ‘landelijke iVRI standaarden’. Onder de term ‘landelijke iVRI standaarden’ vallen alle standaarden voor iVRI’s die zijn opgenomen op deze website. Op deze website staat altijd het complete en actuele overzicht van alle iVRI standaarden die landelijk zijn vastgelegd.
Op deze pagina zijn álle van toepassing zijnde standaarden op één locatie te vinden. Deze bibliotheek is altijd actueel en wordt steeds geactualiseerd als de Strategic Committee een wijziging van een bestaande of een nieuwe landelijke standaard heeft vastgesteld.

iVRI specificaties

In deze landelijke standaarden zijn de eisen aan iVRI onderdelen vastgelegd.

D3047-1 Specifications iVRI Architecture, iVRI Architecture version 1.2
D3047-2 Specifications iVRI Architecture, Generic iVRI Interfaces version 1.1
D3047-3 Specifications iVRI Architecture, iVRI Security version 1.1
D3047-4 iVRI Interface RIS-FI, IDD RIS-FI version 1.2.a
D3047-5 iVRI Interface RIS-FI, IRS RIS-FI version 1.2
D3047-6 iVRI Interface TLC-FI, IDD TLC-FI version 1.2.a
D3047-7 iVRI Interface TLC-FI, IRS TLC-FI version 1.2
D3047-8 iVRI Interface V-log, IRS IDD V-log 3.0 version 2.5.2
D3047-9 iVRI Interface V-log, Protocol and Definitions V-log 3.0
D3047-10 iVRI Interfaces Ivera-App and Ivera-TLC, IRS IDD Ivera 4.0-APP version 2.1, IRS IDD Ivera 4.0-TLC version 2.1
D3047-11 TLEX Interfaces, version 2.4


Dutch profiles

In deze landelijke standaarden zijn de eisen aan koppelvlakken van iVRI onderdelen vastgelegd. Dit zijn landelijke afspraken over Nederlandse aanscherpingen binnen de internationale standaarden.
 

D3046-1 MAP Data, Dutch Profile version 2.1
D3046-2 SPaT Data, Dutch Profile version 2.1.a
D3046-3 SRM Data, Dutch Profile version 2.1.a
D3046-4 SSM Data, Dutch Profile version 2.1
D3046-5 CAM Data, Dutch Profile version 2.1
D3046-6 Addendum Dutch Profiles, Message Frequencies,
D3046-7 Intersection Topology Format (ITF), Profile version 2.1.a
D3046-8 Intersection Topology Format (ITF), Structure version 2.1.a
D3046-9 Intersection Topology Format (ITF), XML Definition version 2.1.a
D3046-10 Intersection Topology Format (ITF), Topology  Guidelines version 2.1.a

 

Test- en afnameprotocollen

In dit document is vastgelegd welke testen een iVRI succesvol moet hebben doorlopen om opgenomen te kunnen worden in de waardeketen van overheden, iVRI leveranciers, cloud en service providers die is opgezet in Talking Traffic.
 
D3080-1 Appendix iFAT en iSAT-protocol iVRI version 1.0
D3080-2 Appendix iFAT en iSAT-protocol iVRI version 1.0 (excel)


iVRI koppelvlak configuratieformulier

In opdracht van de Strategic Committee (SC) werkt een werkgroep van deskundigen aan een landelijke standaard voor het configureren van de koppelvlakken van een iVRI. De werkgroep heeft een 0.8 versie opgeleverd die de aankomende tijd in de praktijk door wegbeheerders en leveranciers wordt beproefd. Praktijkervaringen worden verwerkt in de concept versie en de werkgroep zal een 1.0 versie voorleggen aan de Change Advisory Board (CAB) om van hen een positief advies te vragen aan de SC. Als de SC een positief advies van de CAB overneemt en de 1.0 versie vaststelt, is vanaf dat moment het iVRI koppelvlak configuratieformulier een landelijke standaard. De concept versie is alvast opgenomen op deze website, omdat hiernaar in het Stappenplan iVRI wordt verwezen en om te faciliteren dat in de praktijkbeproevingen steeds dezelfde versie wordt gebruikt.
 

PDF iVRI koppelvlak configuratieformulier (klik hier voor het Word-bestand)


Stappenplan iVRI

Dit document biedt een wegbeheerder een stapsgewijze handreiking voor het zelf (laten) realiseren van een iVRI. In het stappenplan wordt verwezen naar beschikbare webapplicaties, zoals voor het maken en controleren van topologiebestanden en het aansluiten van een iVRI op TLEX. De onderliggende documenten waarnaar in het stappenplan wordt verwezen zijn onderstaand ook opgenomen.
 
D3107 Stappenplan iVRI: Handreiking voor wegbeheerders
  Standaard verwerkersovereenkomst wegbeheerders iVRI's
  Gestandaardiseerd format iVRI beleidskaders voor wegbeheerders

Terug naar 'Verkeersmanagement'
Submenu openen

Landelijke iVRI standaarden

Mét CROW onzichtbaar goed geregeld
Scroll naar boven