Landelijke iVRI standaarden

In het Innovatiepartnership ‘Talking Traffic’ hebben bedrijven en wegbeheerders binnen internationale standaarden gezamenlijk specificaties en koppelvlakken vastgelegd voor de Talking Traffic keten en intelligente verkeersregelinstallaties (iVRI’s).

Deze standaarden worden landelijk vastgesteld door de landelijke publiek private Strategic Committee ‘Borgen en beheren iVRI standaarden en producten’. Hierna gelden deze standaarden voor alle bedrijven en overheden die in Nederland (willen gaan) werken aan iVRI’s en de Talking Traffic keten.

UAV-GC eisen iVRI’s

Om de vastgestelde landelijke standaarden voor iVRI’s ook eenduidig op te kunnen nemen in geïntegreerde contractvormen, worden deze iVRI-standaarden  opgenomen in de UAV-GC eisen voor geïntegreerde contractvormen. In deze UAV-GC eisen en de hiermee op te stellen contracten wordt naar deze iVRI standaarden verwezen met de term ‘landelijke iVRI standaarden’. Onder de term ‘landelijke iVRI standaarden’ vallen alle standaarden voor iVRI’s die zijn opgenomen op deze website. Op deze website staat altijd het complete en actuele overzicht van alle iVRI standaarden die landelijk zijn vastgelegd.

Op deze pagina zijn álle van toepassing zijnde standaarden op één locatie te vinden. Deze bibliotheek is altijd actueel en wordt in de loop van 2018 verder aangevuld met handreikingen voor het toepassen van deze standaarden.

iVRI specificaties

Landelijke eisen aan iVRI onderdelen binnen de Talking Traffic ketendocumenten.

D3047-1 Specifications iVRI Architecture, iVRI Architecture version 1.2
D3047-2 Specifications iVRI Architecture, Generic iVRI Interfaces version 1.1
D3047-3 Specifications iVRI Architecture, iVRI Security version 1.1
D3047-4 iVRI Interface RIS-FI, IDD RIS-FI version 1.2.a
D3047-5 iVRI Interface RIS-FI, IRS RIS-FI version 1.2
D3047-6 iVRI Interface TLC-FI, IDD TLC-FI version 1.2.a
D3047-7 iVRI Interface TLC-FI, IRS TLC-FI version 1.2
D3047-8 iVRI Interface V-log, IRS IDD V-log 3.0 version 2.5.2
D3047-9 iVRI Interface V-log, Protocol and Definitions V-log 3.0
D3047-10 iVRI Interfaces Ivera-App and Ivera-TLC, IRS IDD Ivera 4.0-APP version 2.1, IRS IDD Ivera 4.0-TLC version 2.1
D3047-11 TLEX Interfaces, version 2.4


Dutch profiles

Landelijke Nederlandse aanscherpingen binnen internationale standaarden.

D3046-1 MAP Data, Dutch Profile version 2.1
D3046-2 SPaT Data, Dutch Profile version 2.1.a
D3046-3 SRM Data, Dutch Profile version 2.1.a
D3046-4 SSM Data, Dutch Profile version 2.1
D3046-5 CAM Data, Dutch Profile version 2.1
D3046-6 Addendum Dutch Profiles, Message Frequencies,
D3046-7 Intersection Topology Format (ITF), Profile version 2.1.a
D3046-8 Intersection Topology Format (ITF), Structure version 2.1.a
D3046-9 Intersection Topology Format (ITF), XML Definition version 2.1.a
D3046-10 Intersection Topology Format (ITF), Topology  Guidelines version 2.1.a

 

Test- en afnameprotocollen

D3080-1 Appendix iFAT en iSAT-protocol iVRI version 1.0
D3080-2 Appendix iFAT en iSAT-protocol iVRI version 1.0 (excel)

Terug naar 'Verkeersmanagement'
Submenu openen

Landelijke iVRI standaarden

Mét CROW onzichtbaar goed geregeld
Scroll naar boven