CROW Academie: vanaf 10 mei weer cursussen op locatie. Lees meer

Landelijke iVRI standaarden

Bedrijven en wegbeheerders hebben binnen internationale standaarden gezamenlijk specificaties en koppelvlakken vastgelegd voor intelligente verkeersregelinstallaties (iVRI’s) binnen de waardeketen van overheden, iVRI leveranciers, cloud en service providers.

De standaarden op deze website zijn vastgesteld door de publiek private Strategic Committee ‘Borgen en beheren iVRI standaarden en producten’ en gelden voor alle bedrijven en overheden die in Nederland (willen gaan) werken aan iVRI’s en de Talking Traffic keten. Voor het wijzigen van deze standaarden is een landelijk proces ingericht waarin tijdelijke werkgroepen met deskundigen de wijzigen uitwerken, de Change Advisory Board op basis van vooraf vastgelegde toetscriteria een advies formuleert aan de Strategic Committee en de Strategic Committee deze wijzigen vaststelt. CROW legt door de Strategic Committee vastgestelde standaarden vast in CROW publicaties en plaatst deze op deze website.

UAV-GC eisen iVRI’s

Om de vastgestelde landelijke standaarden voor iVRI’s ook eenduidig op te kunnen nemen in geïntegreerde contractvormen, worden deze iVRI standaarden  opgenomen in de UAV-GC eisen voor geïntegreerde contractvormen. In deze UAV-GC eisen en de hiermee op te stellen contracten wordt naar deze iVRI standaarden verwezen met de term ‘landelijke iVRI standaarden’. Onder de term ‘landelijke iVRI standaarden’ vallen alle standaarden voor iVRI’s die zijn opgenomen op deze website. Op deze website staat altijd het complete en actuele overzicht van alle iVRI standaarden die landelijk zijn vastgelegd.
Op deze pagina zijn álle van toepassing zijnde standaarden op één locatie te vinden. Deze bibliotheek is altijd actueel en wordt steeds geactualiseerd als de Strategic Committee een wijziging van een bestaande of een nieuwe landelijke standaard heeft vastgesteld.

iVRI specificaties

In deze landelijke standaarden zijn de eisen aan iVRI onderdelen vastgelegd.

D3047-1 Specifications iVRI Architecture, iVRI Architecture version 1.2 10 juli 2020
D3047-2 Specifications iVRI Architecture, Generic iVRI Interfaces version 1.2.0 26 juni 2020
D3047-3 Specifications iVRI Architecture, iVRI Security version 1.1 13 oktober 2016
D3047-4 iVRI Interface RIS-FI, IDD RIS-FI version 1.3.1 15 januari 2021
D3047-5 iVRI Interface RIS-FI, IRS RIS-FI version 1.2 27 januari 2016
D3047-6 iVRI Interface TLC-FI, IDD TLC-FI version 1.3.1 15 januari 2021
D3047-7 iVRI Interface TLC-FI, IRS TLC-FI version 1.2 27 januari 2016
D3047-8 iVRI Interface V-log, IRS IDD V-log 3.0 version 2.5.2 23 november 2016
D3047-9 iVRI Interface V-log, Protocol and Definitions V-log 2.7.0 26 juni 2020
D3047-10 iVRI control Interfaces Control Interface-App and control Interface TLC, IDD Control Interface 4.0-APP version 2.1, IRS IDD Control Interface-TLC version 2.1 1 mei 2017
D3047-11 UDAP deployment version 1.0.0 20 mei 2020
D3047-12 UDAP Broker version 1.0.0 20 mei 2020
D3047-13 UDAP Monitor version 1.0.0 20 mei 2020
D3047-14 UDAP TLC version 1.0.0 20 mei 2020
D3047-15 Priority services for target groups; Functional description for Emergency Services, Public Transport and Logistics version 1.0.0 26 juni 2020


Dutch profiles

In deze landelijke standaarden zijn de eisen aan koppelvlakken van iVRI onderdelen vastgelegd. Dit zijn landelijke afspraken over Nederlandse aanscherpingen binnen de internationale standaarden.
 

D3046-1 MAP Data, Dutch Profile version 2.1a 21 juni 2019
D3046-2 SPaT Data, Dutch Profile version 2.2.0 26 juni 2020
D3046-3 SRM Data, Dutch Profile version 2.2.0 26 juni 2020
D3046-4 SSM Data, Dutch Profile version 2.2.0 26 juni 2020
D3046-5 CAM Data, Dutch Profile version 2.1 22 maart 2018
D3046-6 Addendum Dutch Profiles, Message Frequencies, 18 december 2017
D3046-7 Intersection Topology Format (ITF), Profile version 2.1.a 21 juni 2019
D3046-8 Intersection Topology Format (ITF), XML Definition version 2.1.a 30 augustus 2019
D3046-9 Intersection Topology Format (ITF), Structure version 2.1.a 30 augustus 2019
D3046-10 Intersection Topology Format (ITF), Topology  Guidelines version 2.1.a 21 juni 2019

 

Test- en afnameprotocollen

Landelijk Afnameprotocol iFAT / iSAT versie 1.12
Dit document biedt wegbeheerders en leveranciers een landelijk uniforme en praktijkgerichte checklist voor het in de fabriek (Factory Acceptance Test, FAT) en op straat (Site Acceptance Test, SAT) afnemen van een iVRI. De checklist is opgesteld in nauwe samenwerking met wegbeheerders en leveranciers en uitgebreid in de praktijk beproefd. Het is de verantwoordelijkheid van de leverancier die een iVRI component (ITS applicatie, TLC e/o RIS) oplevert om middels dit landelijke afnameprotocol aan te tonen dat het iVRI product voldoet aan alle daaraan gestelde eisen. Het Afnameprotocol is vooral gericht op het functioneren van de iVRI in de keten en richt zich vooral op het correct uitwisselen van data en op het correct functioneren van diensten (use cases). Bij het doorlopen van het Afnameprotocol kan gebruik gemaakt worden van een aantal ondersteunende instrumenten, zoals de landelijke Monitoringtool (ter ondersteuning van het testen op het correct uitwisselen van data) en de Priotalker (ter ondersteuning van het testen op het correct functioneren van diensten). In de versie 1.12 zijn praktijkervaringen verwerkt met versie 1.0.
 
D3080 Landelijke standaard  iFAT en iSAT  voor iVRI, versie 1.12 16 april 2020


iVRI koppelvlak configuratieformulier versie 1.0

Dit document biedt wegbeheerders en leveranciers een landelijk uniform en praktijkgericht formulier voor het configureren van een iVRI om deze correct te laten werken in de dataketen. Het formulier richt zich op het configureren van de koppelvlakken tussen de verschillende iVRI componenten (ITS applicatie, TLC en RIS) en het Overnamepunt iVRI data (TLEX). Het formulier is opgesteld in nauwe samenwerking met wegbeheerders en leveranciers en uitgebreid in de praktijk beproefd. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de leverancier(s) en de wegbeheerder om dit formulier goed en compleet in te vullen; in het formulier is helder aangegeven welke rollen van wie worden verwacht. Het iVRI Koppelvlakconfiguratie formulier vervangt de verschillende versies van het Ivera formulier. Er wordt gewerkt aan een webversie van het iVRI Koppelvlakconfiguratie formulier waarmee wachtwoorden conform de eisen vanuit security kunnen worden ingevuld. Tot die tijd kunnen wachtwoorden niet worden ingevuld in het formulier en moeten deze afzonderlijk worden gecommuniceerd.

PDF iVRI koppelvlak Configuratieformulier - Configuratieformulier met toelichting  ((klik hier voor het Word-bestand, en hier met toelichting) 16 april 2020


Stappenplan iVRI

Dit document biedt een wegbeheerder een stapsgewijze handreiking voor het zelf (laten) realiseren van een iVRI. In het stappenplan wordt verwezen naar beschikbare webapplicaties, zoals voor het maken en controleren van topologiebestanden en het aansluiten van een iVRI op TLEX. De onderliggende documenten waarnaar in het stappenplan wordt verwezen zijn onderstaand ook opgenomen.
 
D3107 Stappenplan iVRI: Handreiking voor wegbeheerders 1 november 2019
  Standaard verwerkersovereenkomst wegbeheerders iVRI's 15 oktober 2019
  Gestandaardiseerd format iVRI beleidskaders voor wegbeheerders 29 juli 2016
  Handreiking AVG voor wegbeheerders 15 oktober 2019


Taakomschrijving en werkwijze van de SC, CAB en werkgroepen

De standaarden op deze website zijn vastgesteld door de publiek private Strategic Committee ‘Borgen en beheren iVRI standaarden en producten’ en gelden voor alle bedrijven en overheden die in Nederland (willen gaan) werken aan iVRI’s binnen de waardeketen van overheden, iVRI leveranciers, cloud en service providers. Voor het wijzigen van deze standaarden is een landelijk proces ingericht waarin tijdelijke werkgroepen met deskundigen de wijzigen uitwerken, de Change Advisory Board op basis van vooraf vastgelegde toetscriteria een advies formuleert aan de Strategic Committee en de Strategic Committee deze wijzigen vaststelt. CROW legt door de Strategic Committee vastgestelde standaarden vast in CROW publicaties en plaatst deze op deze website. De Taakomschrijving en werkwijze Strategic Committee (SC), Change Advisory Board (CAB) en werkgroepen is beschreven in onderstaand document.
 
Taakomschrijving en werkwijze van de SC, CAB en werkgroepen 7 augustus 2019

Blijf op de hoogte van de laatste versie i-VRI standaarden

Wil je op de hoogte blijven van de laatste versie van een i-VRI standaard en weten op welke datum deze is ingegaan? Schrijf je dan hieronder in voor de updates. Je ontvangt vervolgens een e-mail van ons wanneer er een wijziging is doorgevoerd. Zo blijf je altijd up-to-date!
Terug naar 'Verkeersmanagement'
Submenu openen

Landelijke iVRI standaarden

Scroll naar boven