Nieuw: Kennismodule Voetgangers

03-10-2019

“Als je ziet hoe goed investeringen in lopen scoren, dan word je daar vanzelf enthousiast van. Ik heb nog nooit eerder zo’n hoog rendement gezien voor de Openbare Ruimte.” In de nieuwe Kennismodule Voetgangers leer je hoe je de positie van de voetganger moet verankeren en baten concreet maken.

Waarom een Kennismodule Voetgangers?
De nieuwe Kennismodule Voetgangers bied je alle informatie die nodig is om de positie van de voetganger goed te verankeren in alle fasen van de beleidscyclus: in beleidsplannen, in ontwerpplannen, tijdens de uitvoering en in de beheerfase. Dit betekent dat je met hulp van de module baten concreter kunt maken en echt stappen zetten in beleid en uitvoering.

Waarom investeren in voetgangers?
Gebleken is dat investeren in voetgangersvoorzieningen een bijdragen kan leveren aan het oplossen van vraagstukken op vele beleidsterreinen. Denk daarbij aan opgaven op het gebied van mobiliteit, ruimtegebrek, gezondheid, sociale cohesie, zelfredzaamheid van ouderen, leefbaarheid en lokale economie. Maar liefst 70% van alle verplaatsingen gaat geheel of gedeeltelijk te voet. Het is niet voor niets dat bij veel overheden de aandacht voor lopen toeneemt.

“Als je ziet hoe goed investeringen in lopen scoren, dan word je daar vanzelf enthousiast van. Elke euro die je investeert in ruimte voor lopen komt in veelvoud, vaak zelfs in tienvoud of meer,  terug aan de batenkant. Ik heb nog nooit eerder zo’n hoog rendement gezien. Bij fietsen is het doorgaans een factor drie tot vijf, bij auto’s mag je blij zijn met anderhalf”, aldus Jos Brouwer 17 jaar werkzaam als senior beleidsmedewerker bij Provincie Zuid-Holland.Nieuw: Handleiding looproutes en 3 handige tools
Aan de Kennismodule Voetgangers is een praktisch toepasbare handleiding en drietal tools over de kwaliteit van looproutes toegevoegd. Deze is tot stand gekomen in co-creatie met een werkgroep bestaande uit mensen vanuit verschillende disciplines en op verschillende niveaus. De handleiding voorziet je van argumentatie voor het maken van een netwerk van goede looproutes en geeft inzicht in manieren waarop zo’n netwerk kan worden bereikt. De handleiding is bruikbaar op verschillende niveaus: van bestuur via beleid en ontwerp tot uitvoering en beheer. De handleiding biedt ook een toelichting op het gebruik van de volgende 3 handige tools:
A.    Checklist met richtlijnen voor de kwaliteit van looproutes.
B.    QuickScan voor snel bepalen huidige kwaliteit looproutes.
C.    Kwaliteitscatalogus met beeldmeetlatten voor uitgebreid bepalen kwaliteit looproutes.

Hoe gaan 2 senior beleidsmedewerkers om met Voetgangersbeleid?
Hoe kijken vakgenoten vanuit hun persoonlijke ervaring aan tegen voetgangersbeleid? Hierover hebben we 2 van die vakgenoten geïnterviewd. Jos Brouwers (Provincie Zuid-Holland) en Vincent Meijers (Gemeente Nijmegen) zijn als senior beleidsmedewerker medeverantwoordelijk voor voetgangersbeleid. In 2 mooie ervaringsverhalen nemen we je mee in de belevingswereld van voetgangersbeleid bij de provincie Zuid-Holland en gemeente Nijmegen.

Kortom, met de Kennismodule Voetgangers ontvang je actuele kennis en praktische tools om voetgangers goed te verankeren in het beleid, ontwerp en beheer in jouw gemeente of provincie. Dus ben je op zoek naar kennis over voetgangers?

Bekijk het nieuwe kennisaanbod Voetgangers
 

Scroll naar boven