CROW Academie: Alle cursussen gaan zo veel mogelijk online door. Meer informatie

Integratie doelgroepenvervoer en ov blijft uitdaging voor gemeenten

15-02-2019

Doelgroepenvervoer integreren met ov en daarbij omgaan met de verschillende belangen van OV-autoriteit en gemeente. Beleidsmedewerkers doelgroepenvervoer bij gemeenten zien dit als de grootste uitdaging in hun werk. Dat blijkt uit onderzoek onder Nederlandse gemeenten, gehouden door CROW.

De markt van doelgroepenvervoer is aan het veranderen. De verplaatsingsbehoefte van de desbetreffende doelgroepen wordt steeds diverser. Gemeenten moeten meer doen voor minder geld, door decentralisaties in het sociale domein en een terugtrekkende rijksoverheid. En er is steeds minder aanbod van regulier openbaar vervoer in landelijk gebied aan de onderkant van de markt door de focus op sterke(re) lijnen. Door al deze ontwikkelingen zoeken de opdrachtgevende overheden naar manieren om de mobiliteit voor hun burgers op een aanvaardbaar peil te houden.

Reden voor CROW om onderzoek te doen naar de (informatie) behoeften en uitdagingen van   beleidsmedewerkers en welke rol zij voor CROW zien weggelegd. Met als doel hen verder te kunnen helpen bij de organisatie van kwalitatief goed en betaalbaar doelgroepenvervoer. Het onderzoek bestond uit klantgesprekken en een kwantitatieve enquête.
 

Belangrijkste uitdagingen

Grafiek
Andere uitdagingen die veel werden genoemd:

  • Hoe ga ik om met veranderingen of ontwikkelingen (bijvoorbeeld Maas) tijdens een contractperiode? (42%)
  • Hoe krijg ik meer inzicht in de data en kosten van de verschillende vervoersregelingen? (42%)
  • Hoe organiseer ik het contractbeheer op de verschillende vervoersregelingen bij doelgroepenvervoer (Wmo-vervoer (incl. dagbesteding), leerlingenvervoer, Participatiewet (WsW)-vervoer, Jeugdwet)? (35%)
  • Hoe krijg of houd ik overzicht in de diverse regelingen en aanbestedingen? (29%)
  • Ik heb onvoldoende tijd om mijn werk en alle uitdagingen naar tevredenheid op te pakken (28%)


Eind 2018 is de ‘Kostenberekeningstool Doelgroepenvervoer’, beschikbaar gekomen. Hiermee hopen we gemeenten te helpen bij de uitdaging ‘hoe krijg ik inzicht in een reële kostenraming voor doelgroepenvervoer?’
 

Grote behoefte aan informatie

Grafiek
Andere genoemde behoeften zijn:

  • Waar wordt aanbesteed en waar niet
  • Welke partijen zijn het vaakst contractpartner
  • Informatie over gebruik van een regiecentrale
  • Inzicht in samenwerkingsverbanden


CROW heeft onlangs de publicatie ‘Wmo-vervoerregelingen per 1-12-2018’ uitgebracht, waar deze informatie in is opgenomen. We merken dat nog niet iedereen bekend is met deze publicatie.
 

Kennis en ervaringen uitwisselen via online community

Gemeenten zien meerwaarde in het uitwisselen van kennis via een online platform/ community. Een omgeving waar ze kennis kunnen halen en brengen. Ze hopen daar relevante documenten en informatie te vinden, zoals praktijkvoorbeelden en beleidsdocumenten, waardoor zij niet zelf het wiel opnieuw uit hoeven te vinden maar gebruik kunnen maken van kennis en ervaringen van andere gemeenten.
 Grafiek
Met een groep deskundigen ‘de Smaakmakers’ werken we aan de community ‘doelgroepenvervoer en ov’. De Smaakmakers zijn vertegenwoordigers vanuit decentrale overheden en adviesbureaus die één keer per kwartaal bij elkaar komen om kennis te delen en de laatste ontwikkelingen te bespreken op het gebied van doelgroepenvervoer. Samen met hen pakken we bovenstaande punten op.
 

Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom doelgroepenvervoer?
Abonneer u dan kosteloos op de nieuwsbrief Collectief Vervoer, deze verschijnt zes keer per jaar.
Of bekijk onze website: www.crow.nl/doelgroepenvervoer voor een overzicht van producten en nieuws.

Scroll naar boven