CROW Academie: Alle cursussen gaan zo veel mogelijk online door. Meer informatie

Jaarlicentie Kostenberekeningstool Doelgroepenvervoer

 • Productgroep:Kennistoepassing
 • Soort:Abonnement
 • Vakgebied(en):Aanbesteden, Verkeer en Vervoer
 • Eenheid:User per jaar
 • Thema: Collectief vervoer, Contractvervoer, Doelgroepen

De kostenberekeningstool is ontwikkeld naar aanleiding van ontwikkelingen in de markt van doelgroepenvervoer, de Algemene Maatregel van Bestuur over inkoop vanuit Wmo die vanaf 2017 van kracht is en de Aanbestedingswet. De kostenberekeningstool ondersteunt decentrale overheden bij de inkoop van doelgroepenvervoer tegen een reële prijs.

DEMO AANVRAGEN

 
€ 210,00
excl. 21% btw
Kies abonnement:
 • De kostenberekeningstool helpt decentrale overheden bij het berekenen van deze reële prijs.

  Vrijblijvende demo aanvragen?

  Ontdek geheel kosteloos de mogelijkheden van de Kostenberekeningstool Doelgroepenvervoer in een persoonlijke demo. Onze doelgroepenvervoer specialist Carola Prins beantwoordt graag al uw vragen.

  Demo aanvragen
   

  De 10 redenen om te abonneren op deze tool

  • De kostenberekeningstool is een eenvoudige tool die u, op basis van ingevulde parameters zoals type vervoer, gemiddelde ritlengte, bezettingsgraad, type voertuig etc. een prijsindicatie geeft voor het aan te besteden vervoer
  • De tool is te gebruiken voor vraagafhankelijk (Wmo-vervoer) en planbaar vervoer (leerlingenvervoer)
  • De tool is webbased en dus te gebruiken waar en wanneer u maar wilt.
  • De abonnementsvorm is ingericht op samenwerking. U kunt eenvoudig licenties toevoegen, zodat wanneer door meerdere opdrachtgevers gezamenlijk wordt aanbesteed alle partijen toegang hebben.
  • De kosteninschatting die u maakt met de tool is gebaseerd op reële prijzen
  • U heeft dus vooraf inzicht in de kosten, waarmee u aanbiedingen kunt beoordelen.
  • De kosteninschatting helpt u te voldoen aan wet- en regelgeving, zoals de gewijzigde Aanbestedingswet en de AMvB.
  • Sinds februari 2017 is de AMvB rondom inkoop vanuit de Wmo (inclusief Wmo-vervoer) van kracht. Deze stelt dat een gemeente met een inkoopplan moet gaan werken en dat het College een reële prijs vast dient te stellen voor de te leveren dienst.
  • Sinds 1 juli 2016 is de Aanbestedingswet gewijzigd; de wet bepaalt nu dat wanneer een inschrijving abnormaal laag lijkt, de aanbestedende dienst verplicht is de inschrijver te verzoeken om toelichting.
  • De tool is tot stand gekomen met medewerking van Regio Rivierenland, Regio Noord Veluwe, Omnibuzz, Gemeente Dronten, Vervoersorganisatie AVAN en Aanbestedingsinstituut Mobiliteit (AIM)


  Hoe ervaren gebruikers de tool?


  Rogier Roding | Adviseur doelgroepenvervoer, Regio Noord Veluwe en Regio Rivierenland
   
  “De kostenberekeningstool van CROW is een handig hulpmiddel voor gemeenten of aanbestedende diensten om inzicht te krijgen in de kosten van het kleinschalig vervoer.”

  Mark Renne | Adviseur inkoop vervoer, Omnibuzz
   
  “Economisch verantwoorde tarieven zijn belangrijk voor de continuïteit van doelgroepenvervoer. Om dat te berekenen en te controleren gebruiken wij verschillende eigen methoden. Daarnaast gebruiken we de Kostenberekeningstool nu als extra controlemiddel. Hierdoor zijn we nog beter in staat om te sturen op economisch verantwoorde tarieven en daardoor mee te werken aan de continuïteit in vervoer.”


  Gratis factsheet downloaden?

  Vraag geheel kosteloos de Kostenberekeningstool Doelgroepenvervoer factsheet aan en ontdek de belangrijkste voordelen van de tool.

  Download Factsheet


  Voor wie is deze tool?

  Deze tool is beschikbaar voor opdrachtgevers in het doelgroepenvervoer. De kosten zijn per organisatie als volgt:

  A. Gemeenten < 20.000 inwoners € 202,= per jaar + € 816,= eenmalig
  B. Gemeenten 20.000 tot 70.000 inwoners € 407,= per jaar + € 1428,= eenmalig
  C. Gemeenten > 70.000 inwoners, € 611,= per jaar + € 2448,= eenmalig
  D. Overige partijen, zoals zorginstellingen € 407,= per jaar + €0,= eenmalig

  Bij inkoopsamenwerkingen/ regionale samenwerkingsverbanden is het uitgangspunt dat elke gemeente die deelneemt in de samenwerking op basis van het aantal inwoners van die gemeente het abonnement betaalt.

  Toelichting op de abonnementsprijs

  De totstandkoming van de tool is gesubsidieerd door het ministerie van VWS. De doorontwikkeling van de tool brengt kosten met zich mee, waarmee de toekomst van de tool is verzekerd. CROW kent geen winstdoelstelling, maar we streven wel naar tenminste een kostendekkend resultaat. Het onderhoud van de tool wordt bekostigd door de abonnementsinkomsten. Denk bij onderhoudskosten aan:

  • ICT-kosten voor hosten van de online tool
  • Up-to-date houden van de content
  • Jaarlijkse update van prijzen (bijv. voor de uurtarieven van chauffeurs en voertuigprijzen)
  • Helpdesk, waar vragen gesteld kunnen worden over de tool
  • Instructievideo’s/ demo’s in de tool zelf
  • Servicemails en administratieve afwikkeling
  • Toepassingsbevordering
  • Aanpassingen default waardes
   

  Dit is een organisatieabonnement. Ofwel u kunt met meerdere mensen vanuit 1 organisatie aan de tool werken voor dezelfde prijs.

Scroll naar boven