Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Gerelateerd


R-DLP garandeert expertise met verontreinigde bodem

04-09-2018

Werken met verontreinigde bodem in de klassen rood vluchtig en zwart vraagt de nodige expertise. Om deze expertise te waarborgen is de R-DLP met bijbehorend examen in het leven geroepen.

bodemVanuit branche-partijen en het Platform Verontreinigde Bodem, bestaand uit een afspiegeling van de markt, kwam de wens voor deze nieuwe standaard naar voren. In tegenstelling tot het reguliere DLP examen, dat door meerdere partijen afgenomen mag worden, werd ervoor gekozen het examen voor dit hogere niveau bij één onafhankelijke partij te beleggen.

“Vanuit branche-partijen kwam naar voren dat, omdat het gewone DLP examen zo versnipperd was, er ook grote verschillen waren in het opleidingsniveau,” vertelt Eddy Westdijk van CROW hierover. Met de vernieuwing van CROW-132 naar CROW-400 is dit probleem opgepakt door het R-DLP examen in te voeren.

Geen opleiding

“De opleidingseisen werden strakker,” vertelt Westdijk, “en zo konden we het niveau opkrikken.” Het examen werd vervolgens op verzoek van branche-partijen bij CROW belegd als onafhankelijke partij. “Dat betekende wel dat wij stopten met alle opleidingen voor DLP. Hier is bewust voor gekozen om niet twee petten op te hebben. Door de opleidingen af te stoten kunnen wij onafhankelijk als examinator optreden.”

Deelnemers van het R-DLP examen moeten daarom zelf zorgen dat ze hun kennis vooraf op peil hebben, zowel voor een theorie- als praktijkexamen.

Examinatoren

Voor het theorie- en praktijkexamen werkt CROW samen met een examenbureau. Ook heeft CROW een examencommissie geïnstalleerd om de content van de examens te beoordelen en te toetsen.

Voor het leveren van examinatoren voor het praktijkgedeelte heeft CROW afspraken gemaakt met bureau Tauw en Arbo Advies Ruigewaard. “Deze geven beiden ook géén DLP of R-DLP opleidingen,” verzekert Westdijk. “Vanuit de examencommissie zijn geschiktheidseisen opgenomen voor de examinatoren. Zo hebben zij de nodige kwaliteiten en langjarige ervaring om de examens af te mogen nemen.”

Om de onafhankelijk extra te waarborgen wordt bovendien, in het geval dat de examinator de kandidaat kent, een andere examinator aangesteld om de praktijktoets af te nemen.

In een openbaar R-DLP register zijn de geslaagden voor het R-DLP examen opgenomen.

“Er zijn dus een hoop mensen bezig om het niveau te waarborgen,” aldus Westdijk. De prijs voor het examen is daarbij alleen bedoeld om deze kosten te dekken.

Niveau

Westdijk is blij met het niveau dat gesteld wordt aan het examen. Dit is ook nodig omdat R-DLP gecertificeerden met zware vervuiling te maken krijgen. “Zo is R-DLP nodig om te werken met klassen ‘Rood vluchtig’, ‘Zwart niet vluchtig’ en ‘Zwart vluchtig’.” Ten opzichte van de reguliere DLP worden aan een R-DLP vooral extra eisen gesteld ten aanzien van het uitvoeren van lucht- en bodemkwaliteitsmetingen en communicatieve vaardigheden (geven van instructie, aanspreken op gedrag).

De overgangstermijn van CROW 132 naar CROW 400 loopt tot 1 januari 2019. Daarna wordt verwacht dat personen en partijen werken volgens de nieuwe richtlijn. Dat geldt dus ook voor het voldoen aan de diverse opleidings- en ervaringseisen. Bestaande 'reguliere' DLP Certificaten blijven geldig tot het einde van dit jaar. Daarna moet een DLP’er kunnen aantonen dat er wordt voldaan aan de nieuwe toets- en eindtermen.

Heeft u na 1 januari 2019 te maken met verontreinigingen die vallen in de klassen ‘Rood vluchtig’, ‘Zwart niet vluchtig’ en ‘Zwart vluchtig’ dan dient u over een R-DLP certificaat te beschikken.
Alle geslaagde kandidaten worden opgenomen in het openbare R-DLP register dat op de website van CROW is in te zien.

Aanmelding

De aanmeldprocedure voor de examens is sinds september gewijzigd. “Deze was voorheen nogal omslachtig,” aldus Westdijk. Aanmelden kan nu via deze link voor het theorie-examen en via deze link voor het praktijk-examen.


 

Scroll naar boven