Praktijkexamen R-DLP

Dit examen geeft toegang tot het officiële R-DLP-certificaat van CROW. Het examen bestaat uit twee onderdelen: het theorie-examen (ook weer onderverdeeld in twee delen: meerkeuze en open vragen) en het praktijkexamen.

De berichtgeving in de persconferentie van dinsdag 13-10-2020 was zoals verwacht zeer zorgelijk. De gezondheid van een ieder maar ook in het algemeen staat immers voorop. De examenafname mag en kan doorgaan. Het advies van de overheid om een mondkapje te dragen nemen we dan ook over. Op de toetslocatie moet vanaf donderdag 15 oktober dan ook een mondkapje gedragen worden. Op het moment dat de toezichthouder op de werkplek zit, kan het mondkapje worden afgezet. De examenkandidaat dient immers zelf ook haar of zijn verantwoordelijkheid te nemen op de toetslocatie voor de (volk)gezondheid. Dit geldt ook bij het praktijkexamen op de toetslocatie Nieuwegein. Hier zal ook in de examenruimte het mondkapje altijd gedragen moeten worden. Heeft u nog vragen dan kunt u zich richten tot het examenadviesbureau (info rechts in deze pagina).

Het praktijkexamen duurt maximaal 50 minuten en zal individueel worden afgenomen door 1 examinator. Het praktijkexamen heeft betrekking op de eind- en toetstermen zoals vermeld in bijlage VI van CROW publicatie 400. De kosten voor het praktijkexamen bedragen 441,65 euro.

Bij het praktijkexamen ligt het accent op het toetsen van praktische vaardigheden. In dit document is concreet beschreven wat van de kandidaat wordt verwacht en met welke apparatuur/hulpmiddelen het praktijkexamen wordt afgenomen. Wilt u meedoen met het theorie-examen? Meer informatie over het examen.

Hoe kan ik me inschrijven? Let op het bestelproces is gewijzigd.

Wanneer u individueel een examen wilt reserveren, kan dit rechtstreeks. U krijgt bij de reservering dan de keuze om dit via iDEAL, factuur of met een couponcode te betalen. Wanneer u als werkgever meerdere (vanaf 5) kandidaten wilt laten inschrijven, kunt u de couponcodes bestellen via het volgende mailadres: crow@examenadviesburo.nl. Met deze couponcodes kunt u via een digitaal loket uw praktijkexamen boeken. U kunt dan een examendatum reserveren, later hoort u op wel tijdstip u precies verwacht wordt (houd die dag dus vrij). De locatie van het examen is altijd Nieuwegein (Fultonbaan 80, 3439 NE). Wij wensen u alvast veel succes met het examen!

Let op!

  • Het gehele R-DLP examen bestaat uit twee onderdelen: het theorie-examen (ook weer onderverdeeld in twee delen, zie hierboven) en het praktijkexamen. Een kandidaat die zowel het theorie- als praktijkexamen heeft behaald, mag zichzelf R-DLP noemen zoals bedoeld in CROW publicatie 400.
  • Heeft u zich (straks) ingeschreven voor het praktijkexamen R-DLP en wilt u ook het theorie-examen R-DLP doen? Dan moet u zich daar separaat voor inschrijven. Informatie hierover vindt u op deze pagina.
  • Als een kandidaat één onderdeel van het examen behaalt (of theorie of praktijk), dan blijft dat deelresultaat maximaal 6 maanden* geldig. Binnen die termijn dient de kandidaat óók het andere onderdeel te behalen om recht te hebben op het R-DLP certificaat.* Tijdens de overgangsperiode in het jaar 2018 geldt een periode van 12 maanden
  • De kandidaat die zowel het theorie- als praktijkexamen heeft behaald, ontvangt een officieel certificaat en een pasje van CROW waaruit blijkt dat hij/zij zich voortaan R-DLP mag noemen. Zijn of haar naam wordt bovendien opgenomen in het officiële R-DLP register dat op de CROW-website getoond wordt. Door de algemene voorwaarden bij inschrijving te accepteren, geeft de kandidaat toestemming om zijn persoonlijke gegevens (naam, nummer en expiratiedatum certificaat) te publiceren in dat register.
  • Het R-DLP certificaat is geldig tot vijf jaar na datum van afgifte. Hierna zal voor het verlengen van (de geldigheid van) het certificaat, opnieuw het theorie- en praktijkexamen met voldoende resultaat afgelegd moeten worden.
  • Leest u -voorafgaand aan uw bestelling- zorgvuldig de volgende informatie door:
  • De gebruiksaanwijzingen voor de beschikbaar gestelde meetapparatuur (voor het praktijkexamen).
  • Benieuwd wie je voor zijn gegaan? Kijk in het R-DLP register.

Meer informatie?

Heeft u vragen over het examen? Neem contact op met het Examenburo via crow
@examenadviesburo.nl
 
of bel naar 088-732 20 80. Wilt u zich inschrijven voor het examen? Dat kan hier.
Scroll naar boven