Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Kwaliteit is levensduur in asfaltverwerking

01-03-2018

Wegbeheerders staan de komende jaren voor de grote opgave om verouderde asfaltwegen te vernieuwen. Tijdens een opdrachtgeversdag op 11 april in Harderwijk worden opdrachtgevers bijgepraat over de nieuwste inzichten in de asfaltverwerking. Hoe kun je tegen lagere kosten een zo lang mogelijke levensduur krijgen?

Reinier TrommelWegbeheer staat bij veel overheden steeds hoger op de agenda. Dat is niet vreemd: veel infrastructuur in Nederland is gebouwd in de jaren zestig, en loopt in deze tijd echt tegen het eind van de levensduur. Er is dus een grote vervangingsopgave, maar tegelijkertijd is er voor overheden steeds minder geld om die opgave te realiseren. Daarom bestaat er sinds 2016 een Infra-Innovatie Netwerk waarin onder andere wordt gezocht naar alternatieven voor dure vervanging of herstel van infrastructuur. Volgens CROW-projectmanager Infrastructuur Reinier Trommel is bij het verlengen van de levensduur van asfalt het asfaltverwerkingsproces, het aanbrengen van asfalt op de wegen, een belangrijk onderdeel. “Met procesverbetering in de asfaltverwerking valt veel winst te behalen. Het is een groot onderdeel van de onderhoudskosten van de infrastructuur en er is een simpel principe: de levensduur bepaalt de kosten. En de levensduur wordt vooral bepaald door de manier van verwerking. Koude plekken in het asfalt zorgen bijvoorbeeld voor een kortere levensduur en moet eerder vervangen worden.

Opdrachtgeversdag

Het Infra-Innovatie Netwerk dat CROW faciliteert, organiseert een opdrachtgeversdag samen met onderzoeksnetwerk ASPARi (Asphalt Paving Research and innovation). De opdrachtgeversdag is een initiatief van aannemers in de infra en de universiteit Twente. ASPARi doet onderzoek naar technische innovaties, maar ook naar verbeteringen in het proces. Vooral dat laatste is belangrijk voor opdrachtgevers, stelt Trommel. “Je ziet nu dat het voor opdrachtgevers moeilijk is om controle te houden op het proces. Ze hebben vaak te weinig kennis van de asfaltverwerking, en hebben weinig ervaring met innovatiegericht aanbesteden. Voor veel opdrachtgevers is het een vraag hoe ze het proces zo inrichten dat de risico’s zo laag mogelijk worden en de asfaltverwerking optimaal plaatsvindt.”

Trommel geeft een voorbeeld: “De gemeente Den Haag heeft in de uitvraag voor het asfaltonderhoud ook monitoring van het asfaltverwerkingsproces meegenomen, waarmee inzicht wordt verkregen in de verwerkingstemperatuur en het aantal walsovergangen. Dat kan door materieel uit te rusten met gps-trackers en infrarood-apparatuur om de temperatuur van het wegdek te meten. Die data geeft veel informatie over de kwaliteit van het proces en dus ook over de te verwachten duurzaamheid van de asfaltlaag.”

Het geeft opdrachtgevers bovendien een instrument om kosten te beheersen. “Het is ook een kwestie van assetmanagement. Met duidelijke informatie over de kwaliteit en duurzaamheid van hun nieuwe weg, weet een opdrachtgever beter wanneer er weer in de toekomst budgetten moeten worden vrijgemaakt voor een herstel.”

Interview door Michiel Maas

Scroll naar boven