Krijgen nieuwbouwwoningen te weinig parkeerplekken?

23-07-2018

Krijgen nieuwbouwhuizen te weinig parkeerplekken opgeleverd? Deze vraag stelde het NRC aan Hillie Talens van CROW naar aanleiding van een bewering van Vereniging Eigen Huis.

parkerenDe VEH beweert dat bij nieuwbouwhuizen minder of te weinig parkeerplaatsen gerealiseerd worden. Dit was gebaseerd op een onderzoek onder 1500 autobezitters. “Op steeds meer binnenstedelijke locaties moeten nieuwbouwkopers een parkeerplaats delen met drie of vier buren,” aldus de VEH.

NRC publiceerde op 12 juli een check van deze stelling. Daaruit bleek dat exacte getallen lastig te achterhalen zijn. Er worden geen cijfers bijgehouden over dit onderwerp. Daarbij is wel beroep te doen op de parkeernorm die gehanteerd word door gemeenten.
Deze parkeernorm bepaalt hoeveel parkeerplaatsen er aangelegd moeten worden. Bij een norm van 1 is er per nieuwbouwwoning één parkeerplek.

Bij het bepalen van de parkeernorm, grijpen gemeenten vaak naar de parkeerkencijfers van CROW. Hillie Talens vertelt aan het NRC dat parkeerkencijfers de bandbreedte van de te verwachten parkeervraag weergeven, gebaseerd op statistieken en praktijkervaringen van gemeenten. De cijfers helpen om een orde van grootte uit te rekenen voor het bepalen van het aantal aan te leggen parkeerplaatsen bij een bepaalde voorziening (bijvoorbeeld woonwijk of winkelgebied).

“Wij zien de meeste gemeenten onze parkeerkencijfers één op één overnemen als parkeernormen”, zegt Hillie Talens tegen NRC, “De parkeerkencijfers voor appartementen en rijtjeshuizen in het centrum van stedelijk gebied liggen tussen de 1 en 1,8. Daarbuiten loopt het getal op tot 2,4. Mijn educated guess is dat het aantal parkeerplekken niet afneemt en ook niet dat er te weinig parkeerplekken worden gebouwd bij nieuwbouw.”

Ook NEPROM, de branchevereniging van projectontwikkelaars kan geen cijfers geven. Margriet Schepman, beleidsmedewerker van NEPROM, zegt het niet ondenkbaar is dat het aantal parkeerplekken afneemt. “De focus van nieuwbouw is steeds meer op binnenstedelijke ontwikkelingen komen te liggen. Op die plekken, waar andere vormen van vervoer goed beschikbaar zijn, is het gewenst minder parkeerplaatsen te realiseren.”

Het NRC concludeert dat het moeilijk is om inzicht te krijgen op het probleem. Omdat gemeente zich echter houden aan de parkeerkencijfers van CROW (die op minimaal één parkeerplek per nieuwbouwwoning ligt), vindt de krant niet dat er te weinig parkeerplekken worden aangelegd. Zij beoordelen de stelling van de VEH dan ook als ‘grotendeels onwaar’.

Scroll naar boven