Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Zijn parkeerkencijfers hetzelfde als parkeernormen?

28-10-2015

Nee dat zijn ze niet! Bij de Helpdesk Verkeer en Vervoer krijgen we al jarenlang veel vragen binnen over parkeerkencijfers. Wat opvalt is dat vaak niet duidelijk is wat nu parkeerkencijfers zijn en waar ze voor dienen. Wat zijn kencijfers en wat zijn normen? Wat is nu precies het verschil? En hoe kencijfers toe te passen?


blogparkeerkencijfers.jpg
 

Parkeerkencijfers versus Parkeernormen

In de praktijk wordt vaak veronderstelt dat parkeerkencijfers zijn opgesteld om als norm te dienen. Dit is echter niet het geval. Parkeerkencijfers zijn ontwikkeld als hulpmiddel voor ambtenaren en ontwerpers die zich bezig houden met parkeervraagstukken. Ze helpen om een orde van grootte uit te rekenen voor het bepalen van het aantal aan te leggen parkeerplaatsen bij een bepaalde voorziening (bijvoorbeeld woonwijk of winkelgebied). De parkeerkencijfers zijn gebaseerd op literatuuronderzoek en praktijkervaringen van gemeenten. De cijfers geven een landelijk gemiddeld beeld van de situatie die bij het onderzoek zijn aangetroffen. Er wordt gesproken over een parkeernorm wanneer door het bevoegd gezag (veelal de gemeente) de hoeveelheid parkeerplaatsen wordt vastgesteld.

Voorbeeld: aantal parkeerplaatsen bij nieuwbouwplan

Een gemeente stelt bijvoorbeeld voor een nieuw te bouwen supermarkt het aantal parkeerplaatsen vast (parkeernorm). Deze parkeernormen worden dan opgesteld als eis in de aanbesteding. Projectontwikkelaars die inschrijven op de aanbesteding committeren zich hieraan om in aanmerking te komen voor een bouwvergunning. Bij het vaststellen van de parkeernormen houdt de gemeente rekening met het gemeentelijk mobiliteitsbeleid. Een onderdeel hiervan kan bijvoorbeeld zijn: het bevorderen van het gebruik van andere vervoerwijzen dan de auto.

Parkeerkencijfers = basis voor maatwerk

De parkeerkencijfers vormen een landelijk gemiddelde. Hierdoor is niet altijd een kant-en-klaar antwoord te geven op de vraag hoeveel parkeerplaatsen in een bepaalde situatie moeten worden gerealiseerd. Daarom hebben de parkeerkencijfers van CROW een bandbreedte. Door deze bandbreedte ontstaat de mogelijkheid om maatwerk te leveren. Om de juiste kencijfers te bepalen wordt rekening gehouden met de volgende invloedfactoren:

  • Bereikbaarheidskenmerken van de locatie
  • Specifieke kenmerken van de functie
  • Mobiliteitskenmerken van de gebruikers/bezoekers van het gebouw
  • Gemeentelijk parkeerbeleid
 Aan de hand van specifieke kenmerken van de betreffende voorziening kan met kennis van zaken beargumenteerd afgeweken worden van de CROW-parkeerkencijfer. Als de lokale situatie daar aanleiding tot geeft, is het juist aan te bevelen om een norm te kiezen die buiten de bandbreedte ligt van de kencijfers.
 

Kencijfers voor elke voorziening?

Niet voor elke voorziening heeft CROW specifiek parkeerkencijfers opgenomen in haar kennisuitgaven. Dit heeft de volgende redenen:

  • Sommige voorzieningen zijn te specifiek van aard, zoals een kattenhotel.
  • Er zijn te weinig onderzoeksresultaten bekend om betrouwbare kencijfers op te stellen.
  • Er zijn te grote verschillen in parkeerbehoefte tussen voorzieningen die onder dezelfde categorie vallen. Deze voorzieningen hebben zeer uiteenlopende parkeerbehoeften, waardoor geen gemiddeld kencijfer is op te stellen. Bijvoorbeeld: bij musea (een poppenmuseum t.o.v. een kunstmuseum).

  Wanneer er voor een voorziening geen parkeerkencijfer is opgesteld zijn er twee mogelijkheden:

  • Is er een gelijkenis met een voorziening waarvan wel kencijfers zijn opgesteld? Dat kencijfer kunt u dan als basis nemen voor maatwerk.
  • Is er een (buurt)gemeente met een soortgelijke voorziening? Hoe is binnen deze gemeente de parkeerbehoefte bepaald?

 Deel praktijkvoorbeelden over parkeercijfers en –normen

CROW heeft als onafhankelijk kennisplatform kennis en hulpmiddelen beschikbaar voor het bepalen van het aantal parkeerplaatsen bij voorzieningen.  Vanwege deze positie is het niet mogelijk om advies op maat te verstrekken. Om u meer van dienst te kunnen zijn en wegbeheerders met elkaar te verbinden, verzamelen wij cijfers van praktijkvoorbeelden waar de CROW-parkeerkencijfers geen uitkomst voor bieden. Helpt u mee bouwen?
 
Stuur uw ervaringen over hoe u bent omgegaan met het bepalen van de parkeernormen voor  (met name) voorzieningen waar vanuit CROW géén parkeerkencijfers zijn opgenomen.
Klik hier om uw bevindingen op te sturen.
 
Dank voor uw hulp. De cijfers en uw kennis leveren wij terug aan de markt. Wilt u meer leren over de relatie tussen kencijfers en normen en het opstellen van eigen parkeernormen? Bijvoorbeeld voor het berekenen van de fietsparkeervraag of de rol van parkeernormen in ruimtelijk perspectief? Volg dan eind november 2015 de cursus ‘Effectief omgaan met Parkeernormen’. De cursus is inclusief de ‘Rekentool Verkeersgeneratie en Parkeren’ die u ondersteunt bij het berekenen van de parkeerbehoefte.
 
Wij zien uw praktijkvoorbeeld met belangstelling tegemoet!

Stan Wolters
Consulent Verkeer en Vervoer
stan.wolters@crow.nl

Reacties

Cor de Haas
Bandbreedte; Ik lees overal voor de functie ontspanning CROW 381 een loopafstand van 100 meter. Kan de loopafstand door de bandbreedte optie ook bijvoorbeeld 600 meter zijn?
9-8-2021 17:08:01

Abonneer
 Security code
Scroll naar boven