CROW Academie: vanaf 10 mei weer cursussen op locatie. Lees meer

Professionaliseer uw projectsamenwerking

16-10-2017

CROW biedt u met de training CROW Past Performance de mogelijkheid om als opdrachtgever én nu ook als opdrachtnemer uw projectsamenwerking te optimaliseren.

Past Performance wordt toegepast bij de aanbesteding en uitvoering van werken en diensten in de Grond-, Weg- en Waterbouw sector. De systematiek is ontwikkeld vanuit de praktijk en wordt landelijk toegepast. Bij de systematiek worden wederzijdse prestaties gemeten, met oog voor kwaliteit en wijze van samenwerken. Het belangrijkste doel is om de samenwerking tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer verder te professionaliseren. De focus ligt daarbij op houding en gedrag.

De eerstvolgende training CROW Past Performance is dinsdag 12 december bij het Van der Valk hotel in Veenendaal.  

Scroll naar boven