Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Maak van verkeersveiligheid nationale prioriteit

19-04-2017

Een brede samenwerking van 32 organisaties, waaronder CROW, roept de Tweede Kamer en het nieuw te vormen kabinet op van verkeersveiligheid een nationale prioriteit te maken. De partijen hebben de afgelopen maanden een Verkeersveiligheidsmanifest uitgewerkt. In het manifest spreken de organisaties ambities uit en doen ze voorstellen om te kiezen voor veiliger verkeer en minder slachtoffers. De 32 ondertekenaars van het Verkeersveiligheidsmanifest hebben de ambities en plannen op woensdag 19 april in perscentrum Nieuwspoort aan de nieuwe fractiewoordvoerders verkeer en veiligheid in de Tweede Kamer overhandigd.

Signalering

De 32 organisaties, onder aanvoering  van ANWB, SWOV – Instituut voor  Wetenschappelijk Verkeersveiligheidsonderzoek, Veilig  Verkeer Nederland (VVN) en het  Verbond van Verzekeraars, signaleren  dat de verkeersveiligheid achteruit holt.  Het aantal verkeersdoden laat voor het  eerst sinds jaren een stijgende lijn zien  (621 in 2015), het aantal ernstig  gewonden neemt al jaren toe (meer dan  21.000 in 2015) en het aantal aanrijdingen liet in één jaar een toename van liefst 50.000 zien tot bijna 850.000.


Nederland raakt koppositie kwijt

Verkeersongevallen zorgen iedere dag weer voor enorm veel leed bij slachtoffers en nabestaanden. Daarnaast stellen de deelnemers in het manifest dat Nederland zijn internationale koppositie als verkeersveilig land in rap tempo kwijtraakt, van een vaste top drie plaats naar inmiddels de negende positie op de wereldlijst. Ook wijst de coalitie op de maatschappelijke kosten: ongevallen zorgen voor een schade van maar liefst 14 miljard euro per jaar, kijkend naar onder meer (blijvend) letsel, materiële schade en kosten door vertraging.
 
In het Verkeersveiligheidsmanifest spreken de betrokken organisaties uit dat het aantal verkeersslachtoffers niet met één maatregel kan worden teruggebracht. Alleen een combinatie van degelijke infrastructuur, veilige voertuigen en goed gedrag helpt het aantal doden, gewonden en schadegevallen terug te dringen. Beter benutten van kennis en innovatie zijn nodig, evenals effectievere handhaving en betere registratie en monitoring. Overheid en organisaties moeten beter samenwerken.
 

Tientallen aanbevelingen

Via een vijftal oplossingsrichtingen doet de coalitie eensgezind tientallen aanbevelingen, zoals het beter inrichten van 30km/uur-zones en veiligere fietsinfrastructuur: bijna de helft van de ernstige verkeersgewonden is fietser. De nieuwe Omgevingswet biedt de decentrale overheden de mogelijkheid om het ruimtelijk beleid goed vorm te geven. Ook door middel van veiligere en slimmere voertuigen – zoals systemen om binnen de rijbaan te blijven, noodremsystemen en intelligente snelheidsassistenten (ISA) – kan de veiligheid in het verkeer worden vergroot.
 

Pak verkeersovertreders en afleiding aan, leg accent op gedrag

Naast een goede weginrichting en verkeershandhaving, is verkeersgedrag een belangrijke pijler van het manifest. Teveel drinken en te hard rijden zorgen respectievelijk voor ongeveer 20 procent en 30 procent van de ongevallen, en daarbovenop komt nog een groeiend probleem: afleiding door gebruik van de smartphone. De coalitie roept het nieuwe kabinet op te onderzoeken welke middelen effectief zijn om deze problemen te bestrijden. Ook geven de organisaties in de coalitie aan waar ze momenteel zelf aan werken om het verkeer veiliger te maken.

Bekijk de korte impressie van de overhandiging 

Bekijk wat CROW op het gebied van verkeersveiligheid doet

Scroll naar boven