Verkeersveiligheid en toegankelijkheid

CROW-KpVV helpt overheden bij de beleidsontwikkeling en praktische toepassing als het gaat om onder andere de thema’s verkeersveiligheid en toegankelijkheid in de openbare ruimte en het openbaar vervoer. Hiervoor ontwikkelen we richtlijnen en tools en geven we adviezen hoe met deze informatie om te gaan. Deze richtlijnen komen tot stand in werkgroepen die bestaan uit deskundigen binnen dit vakgebied.

Verkeersveiligheid en -onveiligheid

Verkeersveiligheid wordt veelal gedefinieerd aan de hand van het begrip verkeersonveiligheid. Onveiligheid kan worden omschreven als een situatie waarin er geen sprake is van veiligheid.

In feite betekent verkeersonveiligheid dat het verkeers- en vervoerproces op een bepaald moment in een kritieke toestand komt. Er vindt bijvoorbeeld een ontmoeting plaats tussen twee elkaar kruisende verkeersdeelnemers die niet goed dreigt af te lopen. Deze kritieke situatie kan worden opgeheven doordat partijen op de juiste wijze reageren, maar deze kan ook kritieker worden vanwege het uitblijven van een reactie of door een verkeerde reactie. In deze laatste twee gevallen ontstaat er een keten van steeds kritieker wordende (combinaties van) omstandigheden. Als deze keten niet wordt doorbroken, is een ongeval onvermijdelijk.

Website Mobiliteit en Gedrag

Er is een schat aan kennis beschikbaar over gedragsbeïnvloeding. Ook zijn er praktijkervaringen uit binnen- en buitenland . De website Mobiliteit en Gedrag maakt deze kennis toegankelijk voor de verkeerssector via theorie en beeldmateriaal. Laat u inspireren en zie dat gedragsbeïnvloeding zinvol is als je het goed aanpakt.

Deze website geeft u kennis en tips over het veranderen van gedrag, niet alleen gedrag in het verkeer maar ook mobiliteitsgedrag komt aan bod. Deze kennis is zowel afkomstig van CROW als van andere organisaties. De CROW-KpVV Toolkit Permanente Verkeerseducatie (PVE Toolkit) en het Weblog Mobiliteit en Gedrag staan ook op de site. In de blogs is er naast aandacht voor reisgedrag ook aandacht voor verkeersgedrag en concrete onderwerpen zoals parkeren met de fiets en auto en gedrag in de schoolomgeving. Naast blogs en tools vindt u er ook publicaties, nieuwsberichten en inspiratievoorbeelden.
 

Toegankelijkheid

Voor toegankelijkheid en (sociale) veiligheid is het belangrijk om de twee werelden van openbaar vervoer en openbare ruimte samen te brengen. Dat doet CROW door alle betrokken partijen in werkgroepen en klankbordgroepen te laten samenwerken. Deze samenwerking heeft als doel bestaande kennis op het gebied van de toegankelijke openbare ruimte en toegankelijk openbaar vervoer te actualiseren en instrumenten te ontwikkelen voor de verbetering van de sociale veiligheid in het openbaar vervoer.

Contact

Wilma Slinger

Projectmanager

Bel of mail met
  • 06-51231628
  • wilma.slinger@crow.nl
  • Wilma Slinger