Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Data veiligheid in en rond openbaar vervoer voor eerste keer gebundeld in ‘Veiligheidsscan'

23-11-2015

Voor het eerst is alle beschikbare informatie over de veiligheid in en rond het openbaar vervoer samengebracht, in samenhang geanalyseerd en gebundeld in de Veiligheidsscan. De Veiligheidsscan dient als vertrekpunt voor onder andere decentrale overheden, vervoerders, gemeenten en politie, bij het verbeteren van de sociale veiligheid in het openbaar vervoer. De scan geeft tweejaarlijks per gemeente weer in welke mate het openbaar vervoer een hotspot is in relatie tot de openbare omgeving. Uit de scan blijkt de aard en omvang van de sociale (on)veiligheid in een gebied. Dat is dan direct een gespreksmiddel om samenwerking te zoeken met partners in het veld.

De Veiligheidsscan komt voort uit ‘Samen op reis‘: een samenwerkingsinitiatief van de belangrijkste partijen in het openbaar vervoer : vervoersbedrijven, overheden en consumentenorganisaties. De initiatiefnemers zetten zich in voor een betere samenwerking in het openbaar vervoer. De initiatiefgroep wil graag dat in ieder concessiegebied een periodieke veiligheidsscan wordt uitgevoerd, waarna alle betrokken in dat gebied gezamenlijk tot een maatwerkaanpak komen.

Integraal instrument

De veiligheidsscan is aanvullend op de data die door NS en stad- en streekvervoerders lokaal en plaatsvinden. Met deze landelijke rapportage vindt een integrale koppeling van deze ov-onderzoeken plaats, NS en stads- en streekvervoer, maar ook met gegevens over de veiligheid in de openbare ruimte. Hierdoor ontstaat een integraal beeld van reizigers en personeel, objectieve en subjectieve veiligheid in NederlandDit instrument biedt inzicht in hoeverre  of het ov binnen een gemeente een hotspot is

Meer integrale koppelingen nodig

Wat nog ontbrak in die structurele verbetering is een integrale koppeling van al die monitorgegevens op lokaal niveau. Na jaren van verbeteren van de afzonderlijke monitoren is binnen het initiatief “Samen op Reis” het idee gegroeid om de data te combineren.

Over het onderzoek

De Veiligheidsscan is in de afgelopen twee jaar ontwikkeld in nauw overleg met vertegenwoordigers van stads- en streekvervoerders, Nederlandse Spoorwegen, decentrale overheden, de koepels IPO en SkVV, het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en de reizigersvereniging Rover.

Meer informatie

Voor nadere informatie over de Veiligheidsscan en/of overige monitoren kunt u contact opnemen met Desiree Lodewijks, Marketing &Communicatie (0318-695312) of Marcel Sloot, inhoudelijk adviseur Verkeer en Vervoer (06-20597586).

Scroll naar boven