Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Kennismodule Voetgangers

 • Productgroep:Kennismodule
 • Soort:Abonnement
 • Vakgebied(en):Verkeer en Vervoer
 • Eenheid:User per jaar
 • Thema: Voetganger

Wist je dat ruim 70% van alle verplaatsingen geheel of gedeeltelijk te voet gaat? Investeren in voetgangersvoorzieningen levert een bijdragen aan het oplossen van vraagstukken op vele beleidsterreinen in gemeentes en provincies. Denk daarbij aan opgaven op het gebied van mobiliteit, ruimtegebrek, gezondheid, sociale cohesie, zelfredzaamheid van ouderen, leefbaarheid en lokale economie.

 
€ 125,00
excl. 21% btw
Abonnement:
Jaar
Dit abonnement wordt automatisch verlengd.
 • Wil je ook investeren in de kwaliteit van voetgangersvoorzieningen? De kennismodule Voetgangersbeleid biedt de kennis die nodig is om de positie van de voetganger goed te verankeren in alle fases van de beleidscyclus.

  Wat mag je verwachten van de kennismodule?
  • Handvaten voor het voeren van een goed integraal beleid
  • Quickscan voor bepalen van de kwaliteit van huidige looproutes
  • Checklist voor het bepalen van de kwaliteit voor nieuwe looproutes
  • Kwaliteitscatalogus Looproutes met beeldmeetlatten

  Welke kennis is opgenomen in deze kennismodule? 
  1. Lopen loont, de voetganger in beleid, ontwerp en beheer (333)
  De voetganger centraal, dat is de kern van ‘Lopen loont’. Alle aspecten rondom beleid, ontwerp, uitvoering en beheer komen in deze uitgave praktisch en helder aan bod. De uitgave is voorzien van cijfermateriaal, foto’s, grafieken en tabellen. De kennis uit deze uitgave is een 'must' voor iedereen die aan de slag gaat met investeren in lopen.
   
  1. Looproutes: Handleiding
  Deze set kennisproducten over looproutes is bedoeld voor mensen die zich vanuit verschillende disciplines en op verschillende niveaus bezighouden met het realiseren van een netwerk van goede looproutes. Het kan daarbij gaan om vakgebieden als verkeer, milieu of openbare ruimte, maar ook om economie, sport, gezondheid of het sociale domein.
   
  De handleiding voorziet je van argumentatie voor het maken van een netwerk van goede looproutes en geeft inzicht in manieren waarop zo’n netwerk kan worden bereikt. Daardoor is de handleiding bruikbaar voor mensen die werken op verschillende niveaus: van bestuur via beleid en ontwerp tot uitvoering en beheer. De handleiding biedt ook een toelichting op het gebruik van de drie tools. De tools zijn inzetbaar afhankelijk van wat de opgave is:
  1. Checklist met richtlijnen voor de kwaliteit van looproutes.
  2. Quickscan voor snel bepalen huidige kwaliteit looproutes.
  3. Kwaliteitscatalogus met beeldmeetlatten voor uitgebreid bepalen kwaliteit looproutes.
   
  1. Looproutes: Checklist richtlijnen tool 1
  In de Checklist staat informatie over eigenschappen van goede looproutes. Deze kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor het ontwerp van een nieuwe route of de herinrichting van een bestaande straat. De Checklistbevat verwijzing naar ‘richtlijnen en aanbevelingen’. Er staan minimumeisen in om aan een basisniveau te voldoen en aanbevelingen om te komen tot een plusniveau, waaraan bijvoorbeeld alleen enkele belangrijke routes moeten voldoen.  
   
  1. Looproutes: Quickscan tool 2
  Met de Quickscan kan de bestaande situatie van een looproute op een snelle wijze in beeld worden gebracht.
   
  1.  Looproutes: Kwaliteitscatalogus
  Met de zeer uitgebreide ‘Kwaliteitscatalogus met beeldmeetlatten kan gebruikt worden om inzicht te krijgen in de kwaliteit van de huidige situatie. Daarmee wordt duidelijk waar verbetering wenselijk of zelfs noodzakelijk is.
   
  1. Richtlijn toegankelijkheid
  De publicatie bevat richtlijnen voor het toegankelijk inrichten van de openbare buitenruimte en bushaltes.
   
  1. Veilig oversteken
  Met de aanbevelingen uit deze publicatie bepaalt u wat in verschillende situaties de optimale oversteekvoorziening voor voetgangers is. De publicatie beschrijft onder meer de methoden waarmee u de looproutes voor voetgangers vaststelt. Daarna gaat de publicatie dieper in op de locatie en het ontwerp van de oversteekvoorziening.
   
  1. Oversteekverkenner
  Deze tool bevat een online beslisboom waarmee zowel voor wegvakken als op kruispunten de meest geschikte oversteekvorm voor voetgangers bepaald kan worden. Als resultaat worden een schets, de kenmerken en enkele foto’s van illustratieve voorbeelden getoond.
   
  1. Handboek ontwerpen voor kinderen
  Kinderen moeten veilig op straat kunnen verblijven en zich veilig kunnen verplaatsen. Maar kinderen zijn geen kleine volwassenen, kinderen zijn kwetsbaar. Dit handboek biedt u hulp bij het scheppen van een verkeersveilige en kwalitatief goed ingerichte openbare ruimte, een voorwaarde voor het veilig verplaatsen en verblijven van kinderen.
   

  Licenties

  In het bestelproces kun je aangeven hoeveel licenties (1 per gebruiker) je wilt afnemen. Een licentie is geldig voor 1 jaar. Meer informatie over de CROW Online Kennismodules.

  Dit abonnement wordt automatisch verlengd.
   
  Je logt eenvoudig in voor de Kennismodule Voetgangers via Mijn CROW. 

Gratis Online Kennismodule Basisinformatie Wegontwerp

Bij de meeste online kennismodules op het gebied van verkeer en vervoer krijg je automatisch gratis toegang tot de Online Kennismodule Basisinformatie Wegontwerp. De volgende kennis is in deze kennismodule opgenomen: 

 • Basiskenmerken Wegontwerp (publicatie 315)
 • Basiskenmerken Kruispunten en rotondes (publicatie 315A)
 • Handboek verkeerswetgeving (publicatie 264)
 • Karakteristieken van voertuigen en mensen (publicatie 279)
Lees meer hierover.
Scroll naar boven