Kennismodule Aanbesteden

 • Productgroep:Kennismodule
 • Soort:Abonnement
 • Vakgebied(en):Aanbesteden
 • Eenheid:User per jaar

Deze kennismodule bevat de 'Praktijkgids aanbesteden voor professionals'. Deze gids neemt u mee in de stappen van het aanbestedingsproces van een geïntegreerd contract. Er wordt aangegeven welke stappen van toepassing zijn voor de diverse aanbestedingsprocedures, waarbij de niet-openbare procedure het uitgangspunt is.

 
€ 49,00
excl. 21% btw
Abonnement:
Jaar
Dit abonnement wordt automatisch verlengd.
 • Update 1 juli 2016

  Vanaf 1 juli is de gewijzigde Aanbestedingswet 2012 van kracht. De wijzigingen zijn verwerkt in de kennismodule. Denk daarbij aan:

  • Wijzigingen in het Aanbestedingsregelement Werken
  • Nieuwe terminologie omtrent EMVI
  • Informatie over het innovatiepartnerschap
  • Nieuw gunningscriterium 'laagste kosten berekend op basis van kosteneffectiviteit zoals de levenscycluskosten'

   

  Update 1 november 2015

  In deze update zijn toegevoegd:

  • Voorbeeld Marktconsultatie
   Met de kennis die wordt opgedaan tijdens een marktconsultatie kan de uitvraag optimaal worden geformuleerd, zeker wanneer het complexe situaties betreft.  In het voorbeeld wordt ingegaan op een marktconsultatie voor een complexe bodemverontreiniging op een industrieterrein. Het maakt inzichtelijk hoe u zelf succesvol een marktconsultatie kunt organiseren voor uw project.
    
  • Voorbeeld risicoallocatie
   Risicoallocatie komt nadrukkelijker aan bod in de kennismodule. Er is een voorbeeldcase opgenomen over het bouw- en woonrijp maken van een gebied, waarin de aanbesteder inschrijvers heeft laten meedenken over de allocatie van risico's. In deze case mochten de inschrijvers de lijst met risico's aanvullen, gemotiveerd wijzigingen voorstellen en hun visie geven op de voorgestelde allocatie. De aanbesteder kan met deze input het risicodossier aanpassen en toevoegen bij de Nota van inlichtingen.
    
  • Overnemen van risico's in EMVI
   In de kennismodule staat nu beschreven hoe risico’s overgenomen kunnen worden in EMVI. Ook voor dit onderwerp is een casus toegevoegd die u laat zien hoe u deze kennis toepast in de praktijk.
    
  • Beoordelingsrichtlijn
   In de praktijkgids 'Aanbesteden voor professionals' is een beoordelingsrichtlijn opgenomen. Deze richtlijn biedt houvast bij het beoordelen van de inschrijvingen; op welke punten en hoe worden de inschrijvingen beoordeeld/ gewaardeerd, hoeveel beoordelaars dienen betrokken te zijn bij de beoordeling enz.
    

  Welke kennis is opgenomen in deze kennismodule?

  De praktijkgids helpt u bij het opstellen van de inschrijvingsleidraad, selectie- en gunningscriteria en vervolgens bij het beoordelen van de inschrijvingen. Ook geeft het tips over de communicatiemogelijkheden richting inschrijvers. 

  Met de aanschaf van deze kennismodule krijgt u:
  • inzicht in de keuzes die gemaakt moeten worden in het aanbestedingsproces
  • een hulpmiddel bij het maken van deze keuzes
  • voorbeelden van mogelijke aanbestedingsaanpakken
  • handreikingen waarmee u risicomanagement praktisch kunt toepassen binnen uw aanbestedingen (o.a. hoe pas ik risicomanagement toe als EMVI-aspect?)
  • inzicht in de methode EMVI- gunnen op waarde
  • Praktijkvoorbeelden over het toepassen van EMVI. In de casus RAW met EMVI wordt inzichtelijk gemaakt dat RAW en EMVI heel goed samen kunnen gaan. Daarnaast is een casus UAVgc met EMVI opgenomen, waarin risicomanagement een hele duidelijke plaats heeft. Risicomanagement als gunningscriterium wordt uitgewerkt in deze casus.
  • informatie over de methode Past Performance

  Kennisbundel: alle kennis in één

  Deze Online Kennismodule vormt samen met een aantal cursussen een Kennisbundel.
   
Klantenservice
ma. t/m vr. van 8.30 tot 17.00 uur
Praktische kennis direct toepasbaar
Scroll naar boven