CROW Academie: vanaf 10 mei weer cursussen op locatie. Lees meer

Handreiking mobiliteit en duurzame gebiedsontwikkeling

De online Handreiking mobiliteit en duurzame gebiedsontwikkeling van CROW-KpVV brengt beschikbare informatie bijeen voor iedereen die worstelt met mobiliteitsvragen bij duurzame gebiedsontwikkeling.
 
  • Een integrale aanpak, met daarbij een goede onderlinge samenwerking en begrip voor elkaars wereld en belangen, is van groot belang voor het laten slagen van een duurzame gebiedsontwikkeling. Zo’n integrale aanpak vergt een andere manier van werken. Dat roept vragen en dilemma’s op.
     
    Voor de gebruiker biedt de handreiking handvatten om de eigen weg te vinden in die dilemma’s en vragen. Andersom kunnen gebruikers op termijn ook hun inzichten en ervaringen met elkaar delen. De eerste versie van de handreiking is nu beschikbaar, als onderdeel van de Kennismodule Ruimte, mobiliteit, stedenbouw en verkeer.
     
    De handreiking is het product van samenwerking met professionals in het veld. Met overheden en ontwikkelaars. Maar ook met partijen als mobiliteitsdienstverleners, dataleveranciers en retailers. In de volgende versies komt meer informatie over mobiliteit, maar ook over bijvoorbeeld energie en klimaatbestendigheid bij duurzame gebiedsontwikkeling.
Scroll naar boven