Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB) voor opdrachtgevers en adviseurs

 • Productgroep: Cursus
 • Vakgebied(en): Contracteren

Met de groei van het gebruik van geïntegreerde contractvormen (veelal gebaseerd op de UAV-GC 2005) is er steeds meer afstand ontstaan tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer tijdens de ontwerp- en realisatiefase. Systeemgerichte Contractbeheersing helpt deze afstand te overbruggen en is een methodiek van contractbeheersing waarmee je als opdrachtgever beter zicht krijgt op de kwaliteitsborging van de opdrachtnemer op de producten die hij (aan jou) levert.

Prijs per stuk: € 1.025,00

Excl. 21% BTW

Wat leert u van deze cursus?

 • Basiskennis over SCB, de actuele ontwikkelingen en de wijze van toepassing van SCB bij geïntegreerde contractvormen
 • De wijze waarop contractbeheersing door opdrachtgever en opdrachtnemer binnen SCB ingericht dient te worden
 • Hoe een beheersstrategie vastgelegd wordt in een contractbeheersplan
 • Het evalueren en toetsen van de producten, processen en systemen van de opdrachtnemer op basis van een toetsplanning
 • De ervaringen van het toepassen van SCB in de praktijk van de decentrale (gemeentelijke) overheid
 • Inzicht in de rollen en taken binnen SCB en de relatie met houding en gedrag van de opdrachtgever

Voor wie is deze cursus?

Deze cursus is gericht op opdrachtgevers en adviseurs die een rol spelen bij de kwaliteitsborging van civieltechnische / infrastructurele projecten, zowel in de uitvoeringsfase als de voorbereidingsfase. Denk daarbij aan functies of rollen als projectleiders, contract- en projectmanagers, managers projectbeheersing, omgevings- en risicomanagers, technisch managers en kwaliteitsfunctionarissen. Voor een goede aansluiting bij het kennisniveau van deze cursus is essentieel dat u al de nodige ervaring heeft met geïntegreerde contracten, al dan niet ondersteund door cursussen over de UAV-GC 2005 en functioneel specificeren.

Praktische informatie

 • Vorm: klassikale cursus
 • Duur: 2 dagen van 09.30 tot 16.30 uur
 • Prijs inclusief online cursusmateriaal, lunch, certificaat
 • Circa 2 weken voorafgaand aan de opleiding of cursus ontvangt u de presentatie met dia’s via Mijn CROW. U kunt deze downloaden en:
  • zelf uitprinten en meenemen naar de opleiding (als u prijs stelt op een papieren versie van het lesmateriaal),
  • of op uw eigen e-device meenemen naar de opleiding. De presentatie is verpakt in een bewerkbaar pdf-formaat waarin u aantekeningen kunt maken.
 • Deze cursus is onderdeel van de Leergang Modern Contractmanagement
 • Algemene leveringsvoorwaarden CROW

Programma en inhoud

Door de veranderende contractvormen en bijbehorende rollen is er steeds meer behoefte aan een opdrachtnemer die verantwoordelijkheid neemt voor een goede werking van zijn (ISO) kwaliteitsmanagementsysteem. Opdrachtgevers zullen daarbij steeds meer contractbeheersing toepassen waarbij risicogestuurd gecontroleerd wordt of aan de prestatie eisen van het contract wordt voldaan – en of het kwaliteitsmanagementsysteem van de opdrachtnemer goed functioneert. SCB is een dergelijke methodiek van contractbeheersing.

Loslaten, auditen en toetsen

SCB betekent voor de praktijk van opdrachtgevers en adviseurs een enorme slag in enerzijds leren loslaten, en anderzijds veel planmatiger en op basis van een contractbeheersingsfilosofie auditen en toetsen. De opdrachtnemer is namelijk zélf verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn werk én moet daarbij transparant zijn over zowel proces als resultaat. Zijn ontwerp en de bouwprocessen moet hij daarom aantoonbaar beheersen.

Kennis praktisch leren toepassen

Deze cursus is gericht op de overdracht van kennis (wat is SCB?) én op de wijze waarop die kennis praktisch door u zelf kan worden toegepast. Leren doe je niet door alleen te luisteren. Onze werkwijze bestaat daarom uit een mix van leervormen, bedoeld om u actief te betrekken bij het denken en werken volgens SCB: de docenten reiken kennis en theorie aan, de docenten brengen praktijkervaringen en voorbeelden in (van cases tot concrete documenten) en er is interactie met de deelnemers in de vorm van vraag en antwoord maar ook diverse oefeningen. De oefeningen waarbij u actief wordt betrokken, zijn: rollenspel met feedback vanuit de groep, formuleren van persoonlijke doelstellingen (inclusief toets resultaat aan doelstellingen aan eind van de cursus) en het formuleren van persoonlijke acties na afloop van de cursus.

Kies uw datum en locatie

Brug tussen opdrachtgever en -nemer

"Ik heb deze cursus als zeer interessant ervaren. Met deze methodiek van contractbeheersing sla je een brug tussen opdrachtgever en –nemer tijdens de ontwerp- en realisatiefase."

Kees Lommers | LCPO

Kennis delen met uw team of afdeling?

Waar ligt de kennisbehoefte van uw team? Gaat het om opfrissen? Of is er behoefte aan verdiepen van kennis? CROW Incompany traint uw team of afdeling effectief in uw eigen omgeving. Bepaal zelf de inhoud. Kies voor een ‘standaard’ cursus uit het educatieprogramma of stel met een CROW-relatiemanager een training op maat samen.

Voordelen en kenmerken

 • Uw medewerkers in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Kennisoverdracht door een deskundige CROW-docent
 • Praktijkgericht leren door inbreng eigen voorbeelden
 • Voordeliger dan ‘open’ inschrijvingen (vanaf 8 deelnemers)

Vrijblijvend advies op maat

Bij CROW Incompany is veel mogelijk. Wilt u een training voor een halve dag of een hele dag? Een training deels na werktijd of vroeg in de ochtend? Bespreek het met CROW Incompany. E-mail naar cursus@crow.nl of vraag meer informatie aan via de CROW-klantenservice: (0318) 69 53 15.

Gerelateerde cursussen en opleidingen

Naast deze basiscursus zijn er nog andere cursussen voor het vergroten van kennis over UAVgc. Bekijk hieronder het overzicht. Vrijblijvend advies over welke cursus het best bij u past? Stel uw vraag aan de studie-adviseur. Stuur een mail naar cursus@crow.nl of bel de klantenservice, telefoon: 0318-695315.
 • Meer info | 10-Daagse Summer School Leergang Modern Contracteren 
 • Meer info | Training Ambtenaar 3.0 - Integraal werken in de openbare ruimte
 • Meer info | Nieuw: GRIP - Spelsimulatie beheersen geïntegreerde contracten
 • Meer info | Flexibel Contracteren: hybride contracten
 • Meer info | UAVgc: opstellen en beheersen
Vragen?

Simone Magendans

Medewerker Service & Realisatie

Bel of mail met