Zero Emissie Doelgroepenvervoer

Met z’n allen willen we ervoor zorgen dat het doelgroepenvervoer vanaf 1 januari 2025 volledig uitstootvrij (zero emissie) is. Daarmee dragen we bij aan de de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs en helpen we om de luchtkwaliteit te verbeteren.

Zero-Emissie-doelgroepenvervoer-banner-Small.jpg

Uitstootvrij doelgroepenvervoer

Gemeenten, marktpartijen en andere organisaties, zoals de VNG, KNV en GNMI tekenden hiervoor een bestuursakkoord. Vervoerders, voertuigleveranciers en andere sectororganisaties steunen deze ontwikkeling en hebben dat vastgelegd in een convenant. 

Samen vormen de gemeenten en de organisaties uit de sector een groep. Deze coalitie van koplopers werkt aan een actieplan voor zero emissie doelgroepenvervoer. Hierin zijn de belangrijkste acties opgenomen die helpen om de ambitie waar te maken. Het actieplan wordt twee keer per jaar geupdatet.
 

Partijen die elkaar inspireren en van elkaar leren

Zodat iedere gemeente begin 2025 over emissievrij (uitstootvrij) doelgroepenvervoer beschikt. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nam het initiatief voor het bestuursakkoord en het convenant. Inmiddels zijn er meer dan 100 deelnemers. Grote en kleine, stedelijke en landelijke gemeenten. Het convenant is ondertekend door 16 organisaties, uit de volle breedte van de sector. Met vertegenwoordigers van deze organisaties werken we aan een actieplan.
 

Partijen bestuursakkoord

De volgende partijen hebben het bestuursakkoord ondertekend:


 

Stand van zaken

De gezamenlijke ambitie is volledig zero emissie doelgroepenvervoer vanaf 2025. Maar waar staan we nu? Hoeveel zero emissie voertuigen rijden er al rond die doelgroepen vervoeren? En hoe we weten we straks of we de ambitie gehaald hebben?
 

Monitoring

Monitoring is een belangrijk onderdeel van het actieplan. Daarin houden we bij wat gemeenten vragen in hun aanbestedingen, wat vervoerders aanbieden en met welke voertuigen er gereden wordt. Er is in mei 2020 een eerste monitor uitgevoerd, deze is te vinden op de website van GNMI.

Zero-Emissie-doelgroepenvervoer-monitoring.jpg
 

Natuur en milieu

Voor de duurzaamheid van de aanbestedingen houden we de jaarlijkse benchmarks van Natuur & Milieu in de gaten. Er is op dit moment geen overzicht van wat vervoerders daarop aanbieden en welke voertuigen er rondrijden. We zijn bezig met het uitwerken hoe we dit kunnen monitoren, zodat we een goed antwoord kunnen geven op de vraag ‘waar staan we?’
 

Interviews

Benieuwd naar ervaringen? Lees een van de onderstaande interviews.

Documenten

Op zoek naar wat verdieping rond dit onderwerp? Lees een van de onderstaande documenten.

 
Veelgestelde vragen

Bekijk voor meer informatie ook de veelgestelde vragen rond zero emissie doelgroepenvervoer.

 
Doe mee!

Zero-Emissie-doelgroepenvervoer-Footer.jpg

Praktische kennis direct toepasbaar
Scroll naar boven