Organisatievormen

Veel opdrachtgevers van doelgroepenvervoer staan voor grote uitdagingen: minder budget, toegenomen takenpakket bij gemeenten en invulling geven aan de kanteling van beleid. Daarom zoeken opdrachtgevers naar innovatieve organisatievormen voor vervoer. 

Regiemodel

Een regiecentrale is een van de organisatievormen. Doel van een regiecentrale is doelgroepenvervoer, het openbaar vervoer en kleinschalige mobiliteitsoplossingen beter op elkaar af te stemmen en efficiënter te laten uitvoeren. Er is één partij die verantwoordelijk is voor de ritaanname, het plannen van het vervoer en het aansturen van de voertuigen.

In de folder De regiecentrale: de stand van zaken gaan we in op de achtergrond en de eerste ervaringen met (opzetten van) een dergelijke centrale in Zeeland, Flevoland en Gelderland. Ook geven we een overzicht van de andere regio’s waar het regiemodel wordt uitgewerkt of ingevoerd. Uiteraard beginnen we de folder met het beantwoorden van de vraag: wat is een regiecentrale?

Welke organisatievormen zijn er nog meer?

Hieronder enkele voorbeelden:
  • Call center model: in dit model vindt de boeking van de ritten plaats bij een call center. De planning gebeurt bij de vervoerder.
  • Eén partij-model: hierbij regelt de vervoerder de ritaanname, planning en aansturen van voertuigen.
  • Geen aanbesteding, maar gebruik maken van contracten met vervoerders.
  • Geen aanbesteding, geen contracten. Cliënt krijgt budget en heeft keuzevrijheid voor wat betreft te kiezen vervoerder.

Praktische kennis direct toepasbaar
Scroll naar boven